Teknik

Acosense

2021-10-18

Acosense erbjuder kunder inom processindustrin smarta lösningar för vätske- och processanalys vilket möjliggör processoptimering med minimal påverkan på den dagliga verksamheten. Acosense erbjudande består av egenutvecklad mjukvara för vätskeanalys som säljs tillsammans med hårdvara för inhämtning av information. Nuvarande kundbas finns framför allt inom papper- och massaindustrin samt inom annan processindustri.

Photocat

2021-09-22

Photocat is a Danish green tech company founded in 2009. We produce photocatalytic fluids for building materials and asphalt, which reduces harmful matters caused by air pollution. Our partners are municipalities, architects, and manufacturers of bitumen, concrete, asphalt, and hardwood floors. Photocat’s products and solutions are effective worldwide and to date we have applied more than 4,4 million square meters and degraded more than 92 tons of harmful matters. Photocat headquarter and R&D is in Denmark and have local representatives in Norway, Germany, Spain, and Mexico.

IMINT Image Intelligence

2021-09-14

Imint är ett mjukvarubolag och ett produktbolag med huvudkontor i Uppsala och med en global marknad. Imint grundades 2007 som en avknoppning från en forskningsgrupp vid Uppsala universitet. Imint utvecklar algoritmer för bild- och videoförbättring i realtid och integrerat i kameraprodukter. Under de första åren jobbade Imint mot kunder inom industri- och försvarssegmentet. Det globala varumärket och produktportföljen heter Vidhance. Största marknadssegmentet är idag smartphones, där Imint har de flesta stora tillverkarna av Android-telefoner som kunder, och Vidhance har skeppats med i över 400 miljoner smartphones. Oavsett marknad, har videostabilisering varit en kärnprodukt där Imint har världsledande ställning.

Terranet

2021-09-03

TerraNet utvecklar mjukvara för avancerade förarassistanssystem och självkörande bilar. Detta system heter VoxelFlow och kommer inom de närmaste åren att erbjudas till kunder.

För att erhålla dessa kontrakt driver TerraNet för närvarande utvecklingsarbete av dess basmjukvara samt kommer under året att påbörja arbetet åt kunder för att anpassa VoxelFlow till kundernas produkter. Förutom detta pågår även forskningsarbete med 5G positioneringsteknologi.

SpectrumOne

2021-08-13

SpectrumOne är ett ledande teknologiföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänst med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer i branschens olika segment i olika länder.

Övergripande kan man säga att vi hjälper våra kunder att bearbeta, visualisera och analysera sin data genom innovativa och intuitiva mjukvarulösningar. Dessutom hjälper vi företag att digitalisera och växa sin verksamhet på sin resa mot det datadrivna samhället genom kundrelationer, partnerskap och ägande.

myFC

2021-07-02

myFC är ett teknikföretag som utvecklar bränsleceller för grön elproduktion. Företaget – med säte i Stockholm – har en stark ingenjörskultur och är innovationsdrivet. De har ett flertal egna patent, bland annat på skalbara och formbara mikrobränsleceller som skiljer sig från de konventionella, stackade bränsleceller som är gängse på marknaden. myFC – som tidigare vände sig direkt till en konsumentmarknad – har sedan 2019 bytt perspektiv och siktar nu in sig på att vara en teknologileverantör inom B2B. Företaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2014.

Smart Eye

2021-06-24

I över 20 år har Smart Eye utvecklat artificiell intelligens (AI) i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutsäger en persons avsikter och handlingar. Genom att noggrant studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan tekniken dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Smart Eyes eyetrackingteknik används i nästa generations bilar, kommersiella fordon och ger nya insikter för forskning inom bland annat flyg, rymd, neurovetenskap. Lösningarna används över hela världen av mer än 700 partners och kunder, inklusive US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM.

Advenica

2021-05-04

Advenica analyserar, designar och implementerar cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information.

Bolaget grundades 1993 i Sverige och är idag även etablerat i Finland och Österrike.

Produkterna och tjänsterna används primärt av försvarssektorn, myndigheter och verksamheter inom kritisk infrastruktur för att värna deras mest skyddsvärda information. Genom kryptering och segmentering kan man isolera nätverk och samtidigt koppla samman själva informationen på ett säkert sätt. Sedan länge används även Advenicas produkter för att kommunicera Top Secret-klassad information.

Zaplox

2021-04-20

Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nycklar på den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum.

Bolaget grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige med målet att revolutionera hotellindustrin genom att erbjuda hotell, resorts och kasinos en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Sedan Zaplox första mobila nyckellösning togs i kommersiellt bruk 2011 har Zaplox varit med i leveransen av mer än 6,5 miljoner gästnätter och bolaget är idag verksamt i både Europa och Nordamerika. 

Insplorion

2021-03-04

Insplorion AB, med sin revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar; luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Ökad automation och smartare system är globala trender i samhället i stort, där nya behov av små, stabila och noggranna sensorer uppstår löpande. Genom att bolagets teknik används som forskningsinstrument, har Insplorion möjlighet att ligga i framkant av forskning och utveckling och kan identifiera och tekniskt verifiera nya tillämpningar som kan matchas med marknadens behov.