torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
SpectrumOne

Om SpectrumOne

SpectrumOne är ett ledande teknologiföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänst med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer i branschens olika segment i olika länder.

Övergripande kan man säga att vi hjälper våra kunder att bearbeta, visualisera och analysera sin data genom innovativa och intuitiva mjukvarulösningar. Dessutom hjälper vi företag att digitalisera och växa sin verksamhet på sin resa mot det datadrivna samhället genom kundrelationer, partnerskap och ägande.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Vi är verksamma i en av världens mest spännande och snabbast växande marknader, Martech (Marketing Technology). Branschen för Martech är värderad till drygt 120 miljarder dollar årligen och växer mellan 25-30% årligen. Inom Martech finns en rad olika delindustrier men gemensamt för dem alla är kombinationen av marknadsföring och data. Olika tjänster för att producera, visualisera, konsumera, köpa och sälja information samt marknadsföringsmaterial hör hemma i denna bransch. Vi har vår core business inom analys, mätning och insikter av data och hjälper våra kunder att digitalisera sin verksamhet och vara med och leda det datadrivna samhället.

Beskrivning av verksamhet

Vi gör det möjligt för våra kunder att få snabb och enkel åtkomst till insikter från sin data och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och tas beslut på, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras direkt och med omedelbara resultat.

SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för den nordiska försäljningen och strategin, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Vår försäljning går genom partners, vi har således ingen tung säljorganisation inhouse. Vi ingick i slutet av 2020 ett fullständigt partneravtal med Bisnode. Avtalet skedde genom vårt helägda dotterbolag Cloud Explorers som utvecklat Prism. Därtill har vi en handfull olika partneravtal med återförsäljare av vår lösning. Våra partners är också våra kunder, vilket stärker vår relation och evidensen på vår produkt. Med en markand inom vår nisch på cirka 400 miljarder SEK så bedömer vi att värdet på våra partneravtal uppgår till 150–200 miljoner i intäkter på sikt.

Vår affärsmodell sker genom en så kallad SaaS (Software as a Service). Våra kunder betalar oss en månatlig prenumeration beroende på storlek och användare och våra marginaler är därför goda. Hittills ligger vi på cirka 70% i koncernen, vilket gör att utvecklingspotentialen i vår verksamhet är enorm.

Vi står ut i mängden bland våra branschkollegor för att vi ständigt arbetar efter devisen simplicity. Vi har ett utvecklingsteam i världsklass som arbetar frekvent och kontinuerligt utefter våra kunders önskemål. Sedan vi började bygga vår plattform har vi analyserat och benchmarkat mot de produkter som finns på marknaden med ambitionen att bli den bästa och mest kraftfulla leverantören av en visualiserings- och analystjänst. Att vi har fått så namnkunniga partners och snart ännu namnkunnigare kunder är ett bevis på att vi har gjort allting rätt.

Framtid för SpectrumOne

Vi ska bli det bästa Martechbolaget i Europa! Genom våra partners, vår know-how och våra verksamheter kommer vi inom några års sikt ha expanderat till den europeiska kontinenten och finnas på alla relevanta marknader. Vi upplever ibland att vi är före vår tid, vi utmanar våra kunder och partners att transformeras in i det datadrivna samhället, att ta beslut byggda på data och visualisera och skapa beslutsunderlag som är rationella och för alla förståeliga – detta övertygar oss om att vi också därför kommer att bli en av de bästa.

P H1 H2
P H1 H2