torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
IMINT Image Intelligence

Om IMINT Image Intelligence

Imint är ett mjukvarubolag och ett produktbolag med huvudkontor i Uppsala och med en global marknad. Imint grundades 2007 som en avknoppning från en forskningsgrupp vid Uppsala universitet. Imint utvecklar algoritmer för bild- och videoförbättring i realtid och integrerat i kameraprodukter. Under de första åren jobbade Imint mot kunder inom industri- och försvarssegmentet. Det globala varumärket och produktportföljen heter Vidhance. Största marknadssegmentet är idag smartphones, där Imint har de flesta stora tillverkarna av Android-telefoner som kunder, och Vidhance har skeppats med i över 400 miljoner smartphones. Oavsett marknad, har videostabilisering varit en kärnprodukt där Imint har världsledande ställning.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Idag är Imint huvudsakligen verksamt inom konsumentelektronik, och levererar Vidhance-produkter för integration i kamerautrustade produkter. Den största marknaden utgörs av smartphones, där ungefär 1,5 miljarder telefoner säljs till konsumenter varje år. Andra närliggande områden som Imint också adresserar är tex. smarta klockor och glasögon, drönare och robotar. Imint säljer direkt till producenterna, och de flesta stora smartphonetillverkarna som använder operativsystemet Android är kunder till Imint, som till exempel Huawei, Nokia (HMD), Xiaomi, vivo, Oppo, Sharp, Fujitsu, Asus och Motorola.

Produktfamiljen Vidhance innehåller många funktioner för att förbättra bild- och videokvalitet, med fokus på videoinspelning. Vidhance-portföljen utökas kontinuerligt med nya funktioner, med den övergripande målsättningen att ge slutanvändaren bättre och mer professionellt resultat vid videoinspelning. Bra och nya kamerafunktioner är en viktig konkurrensfaktor för smartphone-tillverkarna, och Vidhance utvecklas ständigt för att ge bästa möjliga slutkundsnytta till investeringar i ny kamerahårdvara. Ett exempel är flerkamera-system, som nu finns på de flesta nya telefonerna, där Vidhance som mjukvara knyter ihop komplexa kamerasystem så att slutresultatet för konsumenten blir bästa möjliga. Att jobba med realtidsförbättring av video på en smartphone kräver optimering och anpassning till de chip-sets (datorer) som driver telefonerna. Imints mjukvaruprodukter måste jobba snabbt och mycket strömsnålt. Imint har ett nära samarbete med de stora leverantörerna av chipsets, där Qualcomm och MediaTek är de två största.

Beskrivning av verksamhet

Huvudprodukten i Vidhance-portföljen är videostabilisering. En viktig bakomliggande komponent är en mycket snabb och effektiv rörelseuppskattning av kameran, där många sensorer utöver kameran används, som tex. gyroskop. Det gör Vidhance till en mycket kraftfull lösning för rörliga kameraprodukter, där en smart telefon utgör ett bra exempel. Med tiden har portföljen utökats med funktioner för brusreducering, reducering av rörelseoskärpa, korrektion av linsdistortioner, mm. Nya funktioner för mer artistiskt filmskapande har tillkommit, som till exempel Live Composer (som möjliggör automatisk inzoomning och panorering som följer ett objekt), och en funktion anpassad för selfie-videos från telefonens framsida. Nya produkter i Vidhance-familjen tas ofta fram i tät dialog med nyckelkunder, som också är aktiva under med utvärderingar i slutfasen av produktutvecklingen.

Smartphonemarknaden
Smartphonemarknaden är i sig väldigt stor, med närmare 1,5 miljarder sålda telefoner per år. Imints delmarknad – imaging software – är svårare att skatta, då entydig statistik saknas, och förutom direkta konkurrenter kan alternativa lösningar erbjudas antingen från chipsetleverantörerna, eller som egenutvecklad teknik hos Imints kunder. En rimlig intern uppskattning från Imint är att marknadsandelen för imaging mjukvara inom smartphones är mindre än 5%, och specifikt för videomjukvara mindre än 10%. Den här marknadsandelen har Imint nått snabbt, och tillväxten är god. Den första telefonen med Vidhance lanserades i slutet på 2016, och kumulativ försäljningstillväxt mellan åren 2016 och 2020 har varit cirka 80%. Tillväxten i kundernas investeringar i kamerarelaterad teknologi är god, och Imint ser även ett skifte mot att videofunktioner blir allt viktigare, i takt med att mobilnätens kapacitet ökar (5G) och allt fler konsumentappar som är videocentriska (Tiktok, Snapchat, osv.).

Intäktsmodell
Den grundläggande affärs- och intäktsmodellen som Imint använder är en kombination av fasta avgifter för teknisk support och verktygslicensiering (som är en mindre del av intäktsmixen), och licensavgifter för att bygga in Vidhance-funktioner i kundens produkt. Den vanligaste formen av licensavgift är royalty per enhet, men andra modeller förekommer. Imint jobbar fokuserat med sina viktigaste kunder, för att med tiden öka affärsvolymen – både genom fler Vidhance-produkter som licensieras, men också genom att nå in i fler av kundens telefonmodeller. Under de senaste två åren har Imint även jobbat med att bredda marknaden till närliggande områden, och har bland annat kunder inom kroppsburna kameror (body cams), bärbar konsumentelektronik (wearables) och smarta glasögon för industriellt bruk.

Imint om 3 år

Imint är i själ och hjärta ett tillväxtbolag. Grunden för tillväxt är att i effektiva fokuserade team jobba med enbart mjukvara, och sedan paketera det som sammanhållna produkter med bra verktygsstöd för kundens integration, så att uppskalning underlättas. Det har varit viktigt för Imint att nå lönsamhet i basaffären, som är att leverera Vidhance till smartphonekunder, för att tryggt kunna bygga långsiktigt stadig tillväxt på en i grunden lönsam plattform. Vår övergripande vision är att förbättra användarupplevelsen av video, och göra amatörer stoltare över sina videoklipp, och därmed frigöra mer kreativitet. Med detta som vision finns fortfarande många hinder på vägen, och Imints ambition är att ta sig an dessa hinder, och i rätt ordning. För ett relativt sätt litet tillväxtbolag saknas inte idéer eller möjliga marknader, men rätt tågordning och rätt prioriteringar är avgörande, för att nå god tillväxt men med mindre risk. Om tre år är förhoppningen att Vidhance är ett ännu mer etablerat varumärke även i industrier bortom smartphones, och att varumärket alltjämt förknippas med ledande teknik, bra produktpaketering, enastående domänexpertis och kundens tryggaste val av partner för morgondagens imaging-mjukvara.

P H1 H2

Ordlista

Chipset: Datorplattform, som ofta innehåller bl.a. CPUer och flera stödprocessorer, tex. för signalbehandling.

EIS: Electronic Image Stabilization; mjukvarubaserad stabilisering

Imaging: Samlingsnamn för den tekniska domän som rör datorbearbetning av bild och video-data

IMU: Inertia Measuring Module är en elektronisk sensor som mäter tex. läge, acceleration, osv.

Linsdistortion: Olika former av optisk förvrängning, som dels kommer från kvaliteten på linsen, men också som fysikalisk följd av olika brännvidder där en tredimensionell värld ska representeras på en tvådimensionell yta (bild).

OIS: Optical Image Stabilization (mekanisk stabilisering, tex. genom en rörlig lins)

Rörelseoskärpa: En utsmetning av bilddata som följd av att kameran har rört sig samtidigt som den fångar inkommande ljus.

Wearables: Samlingsnamn för smart, bärbar konsumentelektronik, tex. smarta sportklockor.

P H1 H2