Robert Johansson ny CFO i Ecoclime

Ecoclime Group har idag utsett Robert Johansson till ny Chief Financial Officer, som senast tillträder den 1 juni 2022.
2021-11-30

Ecoclime Group är tecknade på First North och är verksamma inom miljöteknik. Bolaget är inriktade mot fastighetsmarknaden och levererar inomhusklimat med cirkulära energisystem för återvinning av värme från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation. Energilösningarna baseras på IoT-teknologi som integreras med kundernas energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation.

Ecoclime Group har idag utsett Robert Johansson till ny Chief Financial Officer, som senast tillträder den 1 juni 2022. Robert kommer närmast från HIFAB, där han har arbetat med strategiska och operativa finansiella frågor. Han har tidigare arbetat inom flera svenska börsbolag och stora internationella koncerner som växt både organiskt och via förvärv. Robert har i de verksamheterna ansvarat för allt från interna processer och rapportering, till förvärvs- och börsrelaterade frågor. Som CFO blir Robert en del av koncernledningen.

Kommentar från vice VD

“Vi mycket glada över att vi lyckats rekrytera Robert. Hans långa erfarenhet såväl strategiskt som operationellt blir en stor tillgång för oss på vår fortsatta tillväxtresa. Viktigt för oss är även att Robert tecknat 100 000 st aktieoptioner i samband med rekryteringen. Nuvarande CFO Torbjörn Hansson, som nu går in i en annan fas i livet, kommer att vara CFO till dess Robert tillträder. Torbjörn, som är en av grundarna, kommer även fortsättningsvis att vara en stor ägare i Ecoclime och stå till koncernledningens förfogande vid behov”, kommenterar vice VD, Marcus Sandlund i ett pressmeddelande under förmiddagen.

Kommentar från Robert Johansson

“Den resa som Ecoclime har påbörjat är extremt spännande. Att så tydligt kunna skapa värde, både för kundernas ekonomi och för klimatet, är unikt. Jag är övertygad om att min erfarenhet från både större och mindre organisationer som befunnit sig i tillväxt kommer att gynna Ecoclime. För mig är det viktigt att bli en del av bolaget i och med bolagets optionsprogram vilket stärker drivkrafterna för att skapa verkligt värde för samtliga aktieägare”, kommenterar Robert Johansson i ett pressmeddelande under tisdagen.


Mer läsning: Ecoptimist har haft det stora nöjet att träffa 4IRE Labs – ett bolag som dels bygger digitala lösningar åt företag och även tillhandahåller white-label produkter inom fintch, di-fi och blockkedja.