måndag 15 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Smart Eye

Om Smart Eye

I över 20 år har Smart Eye utvecklat artificiell intelligens (AI) i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutsäger en persons avsikter och handlingar. Genom att noggrant studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan tekniken dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Smart Eyes eyetrackingteknik används i nästa generations bilar, kommersiella fordon och ger nya insikter för forskning inom bland annat flyg, rymd, neurovetenskap. Lösningarna används över hela världen av mer än 700 partners och kunder, inklusive US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Eyetracking är i dag en etablerad teknologi som används inom en rad områden. Inom forskning och neurovetenskap används den bland annat för diagnostisering av Alzheimer och Parkinson. Inom fordonsindustrin används eyetracking som en komponent i förarövervakningssystem, eller driver monitoring system (DMS).

Genom att spåra en bilförares ögonrörelser kan ett förarövervakningssystem upptäcka om föraren är distraherad, trött eller bara allmänt ouppmärksam. I sådana fall kan ett förarövervakningssystem som är kopplat till andra fordonsfunktioner utlösa signaler för att påkalla förarens uppmärksamhet. De mest avancerade systemen ska till och med kunna ta över kontrollen över fordonet och bromsa det. Förarövervakningssystem kan därmed minska risken för fordonsolyckor och förbättra trafiksäkerheten, och anses även vara en förutsättning för utvecklingen av bilar med självkörande funktioner.

Marknaden för eyetrackingsystem växer snabbt. Tekniken har länge använts inom forskning, men det är i samband med att fordonsindustrin fått upp ögonen för den som marknadens tillväxt riktigt tagit fart. Samtidigt blir AI (artificiell intelligens) en allt viktigare del av många eyetrackingsystem, vilket ytterligare utökar teknikens möjligheter. Och det är där, i epicentrumet för eyetrackingteknikens utveckling, som Smart Eye befinner sig.

Beskrivning av verksamhet

Smart Eye grundades år 1999 i Göteborg. Saab Automobil blev snart företagets första kund och sedan dess har fordonsindustrin varit en viktig målgrupp. Smart Eye var med andra ord tidiga med att utveckla eyetrackinglösningar anpassade efter fordonsindustrins extremt höga krav på kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, uthållighet och leveransförmåga.

Smart Eye är i dagsläget en av få tillverkare i världen med kapacitet att leverera eyetrackingteknik som lever upp till den globala fordonsindustrins höga krav. Dessutom har Smart Eye en viktig konkurrensfördel i att företaget erbjuder en plattformsoberoende lösning som är öppen och flexibel, och därmed kompatibel med kundernas övriga systemkomponenter.

Smart Eyes ledande position inom fordonsindustrin skyddas även av marknadens höga inträdesbarriärer. Kvalificeringen av mjukvara för bilar är en lång och besvärlig process som ställer krav på långsiktighet och uthållighet, vilket försvårar för nya aktörer att etablera sig på marknaden.

Smart Eyes lösningar förknippas i första hand med spårning av ögonrörelser, men företaget utvecklar också lösningar som kan identifiera personer och objekt inuti hela fordonskupén. Genom att kombinera eyetracking med ytterligare sensorer kan tekniken även följa munnen, ansiktet samt hela huvudet och överkroppens rörelser. Detta framväxande område kallas interior sensing och väntas bli etablerat på fordonsmarknaden inom några år.

Smart Eye om 3 år

Smart Eye är i dag marknadsledande som leverantör av mjukvara till förarövervakningssystem. Företaget har i dagsläget 84 design wins med 13 olika globala biltillverkare (OEM). Under de närmaste åren kommer fokus därför att ligga på att leverera till befintliga kunder samt befästa sin ledande position inom bilindustrin genom att fortsätta vinna design wins.

Genom nystartade affärsområdet Applied AI Systems (AIS) kommer Smart Eye dessutom att leverera kompletta förarövervakningssystem till mindre fordonstillverkare och eftermarknaden.

Samtidigt kommer företaget att fortsätta utveckla avancerade eyetrackingsystem för forskningsändamål. Inom forskningsindustrin utforskas även eyetrackingteknikens potential på nya marknader, som i utbildningssammanhang inom tåg- och flygindustrin.

P H1 H2

Ordlista

OEM

OEM (original equipment manufacturer) används inom fordonsindustrin för att beskriva en biltillverkare. OEM:er använder sig av komponenter från andra tillverkare, som Smart Eye, i produktionen av sina produkter. BMW och Volvo är exempel på OEM:er som valt Smart Eye som leverantör.

Design win

När Smart Eye vinner ett nytt kontrakt med en OEM kallas det en design win. En design win föregås av internationella upphandlingsprocesser, där en OEM väljer en leverantör till en funktionell komponent. En design win avser då en bilmodell.

P H1 H2