torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Advenica

Om Advenica

Advenica analyserar, designar och implementerar cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information.

Bolaget grundades 1993 i Sverige och är idag även etablerat i Finland och Österrike.

Produkterna och tjänsterna används primärt av försvarssektorn, myndigheter och verksamheter inom kritisk infrastruktur för att värna deras mest skyddsvärda information. Genom kryptering och segmentering kan man isolera nätverk och samtidigt koppla samman själva informationen på ett säkert sätt. Sedan länge används även Advenicas produkter för att kommunicera Top Secret-klassad information.

P H1 H2

Mer om bolaget

Advenicas marknad

Mängden cyberattacker ökar dramatiskt. Attackerna kan resultera i att skyddsvärda data försvinner, manipuleras eller läcks. Många industriella informations- och styrsystem som används är föråldrade och/eller otillräckliga med tanke på dagens hotbild. Komprometteras systemen kan eldistribution, internettillgång eller signalsystem för flyg och tåg sluta fungera, vilket kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för både samhälle och individer.

Marknaden för den typ av cybersäkerhetslösningar som Advenica erbjuder består av dels verksamheter med klassificerad information kopplad till nationell säkerhet, dels kunder med oklassificerad information men där sekretess, integritet och autencitet är avgörande och affärskritisk. Beslutsprocessen är vanligtvis mycket lång och affärerna inleds ofta av förstudier, mindre initiala beställningar och därefter större implementeringar. I vissa fall är beslutprocessen enklare, när kunden har kommit längre i kompetensnivå och mognadsgrad, eller när affären hanteras via en partner, och då kan det bli en ren produktaffär.

Vad gäller nationell klassificerad information är marknaden komplex och svår att ta sig in på för nya aktörer. Processerna påverkas av politiska intressen samt styrs av regelverk och lagstiftning. Det tar många år att få nödvändig kunskap om lösningarna och förståelse för kundernas verksamhet; projekten är vanligtvis långa och livscykeln för en produkt inom kommunikationssystem kan vara över 20 år. Produktutvecklingen finansieras ofta direkt av kunderna eftersom de kräver avancerade och specifikt anpassade lösningar. Leverantörer, såsom Advenica, som har lyckats etablera sig har långa kundrelationer.

Vad gäller nationell oklassificerad information men konfidentiell, är kompetensen och erfarenheten kring lösningar för att värna klassificerad information en stark fördel. Efterfrågan på framtidssäkra cybersäkerhetslösningar även för oklassificerad information är stor och växande i takt med skärpta säkerhetskrav och tilltagande medvetenhet om behovet av avancerat skydd.

Om Advenicas erbjudande

Vår affärsidé är att med framtidssäkra och hållbara lösningar skydda den allra viktigaste digitala informationen. Genom att hjälpa länder, myndigheter och företag att få effektiva cybersäkerhetslösningar på plats, lösningar som ökar informationssäkerheten, bidrar vi till livskraftiga och hållbara verksamheter – och till en säkrare värld. Samtliga produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Bolaget erbjuder hög assurans genom kontroll av varje steg från design till eftermarknad.

Advenicas produktportfölj innehåller två huvudområden, kryptoprodukter och då framförallt VPN lösningar och segmenteringsprodukter med data dioder och data guards.

Krypteringsprodukter

Advenicas krypteringsprodukter skyddar all typ av data som transporteras i nätverket, exempelvis videokonferens, multimedia eller filer, mot obehörig modifiering, avlyssning och insyn. Vår teknologiledande VPN-kryptering uppfyller de högt ställda krav som försvarssektorn, myndigheter och verksamheter inom kritisk infrastruktur har på säkerhet för IP-baserade nätverk.

Segmenteringsprodukter

Advenicas segmenteringsprodukter möjliggör strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan olika nätverk, antingen i en eller två riktningar. Vår datadiod är tex den enda som är N3-godkänd (HEMLIG/TOP SECRET) av svenska Försvarsmakten och uppfyller högsta godkännandenivå i flera andra länder.

P H1 H2
P H1 H2