Transtema ökar antalet aktier och röster

Under tisdagen offentliggör Transtema att per idag så uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 38 362 859.
2021-11-30

Transtema levererar är tecknade på Small Cap Stockholm och är ett nätverks- och kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Bolaget är verksamt inom hela värdekedjan, från projektering, design och byggnation, till drift och underhåll. Bolaget är även återförsäljare av nätverksutrustning.

Per idag den 30:e november 2021 uppgår antalet aktier och röster i Transtema Group till 38 362 859. Aktiekapitalet uppgår till 38 362 859 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier. Antalet aktier och röster har under november månad ökat med 22 220 till följd av att motsvarande antal optioner i teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 nyttjats för att teckna nya aktier i bolaget.


Mer läsning: Ecoptimist har haft det stora nöjet att träffa 4IRE Labs – ett bolag som dels bygger digitala lösningar åt företag och även tillhandahåller white-label produkter inom fintch, di-fi och blockkedja.