Svag dag för svenska index på onsdagen

Onsdagen präglas av en röd handel med fler och fler aktier som bryter ned på den svenska storbolagslistan.
2021-09-08

Idag ser vi hur OMXS30 fortsätter handlas sidledes utan en klar trend i det korta perspektivet. Det är fler och fler svenska aktier, noterade på Large Cap, som bryter ned under glidande medelvärden, som tidigare utgjort stödnivåer. First North försökte under inledningen av veckan bryta upp från en viktig trendlinje men ser i skrivande stund ut att misslyckas med detta försök.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 handlas kring viktig nivå som tidigare utgjort ett stöd – First North misslyckas med breakout försök
 • Kryptovalutor säljs av vid tidigare overhead supply nivåer
 • Tre aktier som handlas i toppen av sin range

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 handlas kring viktig nivå som tidigare utgjort ett stöd – First North misslyckas med breakout försök

OMXS30 öppnade onsdagen med ett gap ned men studsar i skrivande stund precis på EMA50, detta glidande medelvärde har utgjort ett stöd vid flera tillfällen under 2021. En utmanande faktor som talar emot att OMXS30 ska studsa, såsom det gjort vid de andra tillfällena under 2021, är att det är fler och fler aktier som bryter ned. Samtidigt är den långsiktiga uppåttrenden fortsatt intakt och vi ser exempelvis hur amerikanska index fortsatt handlas starkt. De kommande veckorna får visa vägen.

First North, som haft en betydligt svagare handel sedan februari, försökte i fredags och måndags, bryta upp ovanför den trendlinje som utgjort ett motstånd vid ett tidigare tillfälle. I dagsläget ser detta breakout försök ut att misslyckas. Detta kan dock förändras väldigt snabbt, varför en bevakning, på daglig basis, är nödvändig kring dessa nivåer.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

 • First North index

Dagsgraf på First North

[prenumeration2]

Kryptovalutor säljs av vid tidigare overhead supply nivåer

De flesta kryptovalutorna drabbades under maj månad av skoningslösa kursfall. Under slutet av juli inleddes en snabb återhämtning. Igår såg vi det första testet av den nya uppåttrendens styrka. Kryptovalutorna drabbades av snabba kursfall som skedde vid tidigare overhead supply nivåer som uppstod i samband med de breda kursfallen som ägde rum i maj. Det återstår nu att se om kryptovalutor såsom Bitcoin, Ethereum och Cardano kan hålla sig kvar kring dessa nivåer för att samla kraft åt fortsatt uppgång.

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin

 • Ethereum

Dagsgraf på Ethereum

 • Cardano

Dagsgraf på Cardano

Tre aktier som handlas i toppen av sin range

Onsdagen bjuder på ett utmanande klimat för svenska aktier med svaghet på index. Vi ser dock hur Betsson visar styrka och utmanar tidigare motstånd från januari och april 2021. Vi ser även hur Episurf, som vi nämnde i måndags, i skrivande stund, bryter upp från den konsolidering som pågått sedan februari. Slutligen ser vi hur trenden för rederisektorn fortsatt präglas av ett starkt momentum. Diana Shipping, som precis vänt till vinst, handlas i toppen av sin range.

 • Betsson

Dagsgraf på Betsson

 • Episurf Medical

Dagsgraf på Episurf Medical

 • Diana Shipping

Dagsgraf på Diana Shipping

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.