OMXS30 handlas starkt under måndagen – Fem svenska aktier med intressanta grafer

På måndagen handlas OMXS30, Mid Cap index och Small Cap index starkt medan USA är stängt.
2021-09-06

Idag ser vi hur OMXS30 bryter upp ovanför sin range från föregående vecka. First North stängde under fredagen precis ovanför den trendlinje som tidigare utgjort ett motstånd. Vid öppning under måndagen försökte detta index fortsätta upp men säljarna tog snabbt över kommandot. Det återstår nu att se under den resterande veckans handel om First North klarar att hålla sin breakout-range.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • OMXS30 bryter upp från kortsiktig range – First North försöker bryta upp från långsiktig range
  • Fem svenska aktier med intressanta grafer

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 bryter upp från kortsiktig range – First North försöker bryta upp från långsiktig range

OMXS30 handlades svagt fredagen den 27/8. Sedan dess har detta storbolagsindex försökt återhämta sig och idag ser vi hur en breakout sker ovanför den range som etablerades under den fredagen. Nu återstår det att se om OMXS30 följer efter Mid Cap- och Small Cap index och därmed bryter upp till en ny all time high. First North har genomgått en konsolidering sedan februari men i fredags och idag utmanar detta index en motståndsnivå.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

  • First North index

Dagsgraf på First North

[prenumeration2]

Fem svenska aktier med intressanta grafer

Vi ser idag fem svenska aktier som utmanar viktiga nivåer efter att ha handlats starkt under den senaste tiden. På Large Cap listan ser vi Stora Enso och Swedish Match, vars grafer inte är helt olika varandra, med den enda skillnaden att Swedish Match redan brutit upp. På Mid Cap listan ser vi hur Mips fortsätter handlas sidledes, nära tidigare all time high. På Small Cap listan handlas Episurf kring toppen av sin konsoliderings-range, efter en stark handel under förra veckan. Slutligen ser vi hur Integrum, som handlas på First North, bryter upp till en ny all time high, efter en fortsättning av den starka rapportreaktion vi såg under den föregående veckans handel.

  • Stora Enso

Dagsgraf på Stora Enso

  • Swedish Match

Dagsgraf på Swedish Match

  • Mips

Dagsgraf på Mips

  • Episurf

Dagsgraf på Episurf

Dagsgraf på Integrum

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.