Stor skillnad mellan svenska index under tisdagen – En sektor med starkt momentum

Tisdagens handel präglas av en stor skillnad mellan OMXS30 och övriga svenska index.
2021-08-31

Idag ser vi hur OMXS30 faller tillbaka ned i den gap-zon som uppstod efter fredagens kursfall förra veckan. Denna rörelse skiljer sig gentemot den vi ser på Mid Cap index vars momentum fortsätter under tisdagen. Vidare ser vi hur Small Cap index följer efter Mid Cap index och bryter upp till en ny all time high.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 släpar gentemot Mid Cap och Small Cap index
 • En sektor som tidigare gått otroligt starkt och som ser ut att återhämta sig efter en kortare tids konsolidering

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 släpar gentemot Mid Cap och Small Cap index

Tisdagens handel skiljer ut sig från den vi sett under den senaste månaden. Idag handlas OMXS30 på minus och faller ned under den gap-zon som uppstod under förra veckan. Detta sker samtidigt som både Mid Cap index och Small Cap index handlas på nya högstanivåer. Det återstår att se om detta är ett nytt mönster som kommer fortsätta eller om rörelserna mellan dessa index jämnar ut sig efterhand.

 • OMXS30 index

 • Mid Cap index

 • Small Cap index

[prenumeration2]

En sektor som tidigare gått otroligt starkt och som ser ut att återhämta sig efter en kortare tids konsolidering

Rederisektorn för containerfartyg har gått starkt sedan Corona-kraschen bottnade. Bolag verksamma inom sektorn har levererat en fenomenal vinsttillväxt som få kunde föreställa sig under mars 2020. Aktiekurserna för bolag inom denna sektor har belönats med starka uppgångar. Det är därför svårt att veta hur mycket som redan är prissatt, eller för den delen, hur länge det gynnsamma klimatet kommer fortsätta. Vad som däremot kan konstateras är följande:

 • De flesta aktierna i sektorn befinner sig i definitiva uppåttrender
 • De flesta aktierna har genomgått kortsiktiga konsolideringar, vilka sannolikt har skakat ur sig svaga ägare.
 • De flesta aktierna har nu klättrat högre upp i sina konsolideringszoner och närmar sig breakout-nivåer

Nedan kommer grafer på de två norska aktierna Belships och Nekkar samt de fem amerikanska aktierna Danaos, Diana Shipping, Eagle Bulk Shipping, Euroseas och Safe Bulkers. Det kan vara intressant att hålla koll på varje enskild akties breakout-nivå framåt.

 • Belships

Dagsgraf på Belships

 • Nekkar

Dagsgraf på Nekkar

 • Danaos

Dagsgraf på Danaos

 • Diana Shipping

Dagsgraf på Diana Shipping

 • Eagle Bulk Shipping

Dagsgraf på Eagle Bulk Shipping

Euroseas

Dagsgraf på Euroseas

 • Safe Bulkers

Dagsgraf på Safe Bulkers

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.