MACD – Moving Average Convergence Divergence

MACD är en trendföljande momentum-indikator.
2020-09-17

MACD är en trendföljande momentum-indikator. Den visar relationen mellan två av en tillgångs glidande medelvärden. MACD räknas ut genom att ta 26-dagars exponentiella glidande medelvärde minus 12-dagars exponentiella glidande medelvärde. Resultatet är alltså en 9-dagars EMA, som kallas signal-line och dras ovanför MACD linjen.

MACD används alltså för att indikera prisrörelser som kan visa på skiften i trend från bearish till bullish.Den hjälper alltså investerare att utgöra och prognostisera den framtida riktningen av en rörelse genom att stärka verifieringen av en trend.

Detta då vi är intresserade av att se hur långt ifrån varandra de båda linjerna är, där ett längre avstånd indikerar en accelererande trend. Många använder även korsande linjer som indikator för att ta ett trade. 

Nordea-MACD

Ovan ser vi MACD för Nordea på veckobasis, som bitvis erbjudit fina trender och bitvis hackat rejält. 

En svårighet med en indikator som MACD är just att den kan visa på ett trendskifte eller en tilltagande trend, men inget trendskifte sker. Detta fenomen kallas för false positive. Problematiken ligger i att indikatorn inte kan förutse skiften eller trender, utan snarare föreslå. Det finns alltså aldrig några garantier och en indikator ska aldrig följas slaviskt utan snarare agera stöd till beslutsfattandet.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Ovan ser vi MACD för Nordea där trenden avtar tillsammans med fallande volym. 

Det är bra att kombinera olika indikatorer med varandra och MACD kombineras bra med RSI som också mäter momentum i marknaden, men där RSI fokuserar på huruvida en tillgång är överköpt eller översåld.