Rött på index och svaghet hos råvarurelaterade bolag – Två defensiva aktier håller emot

Under torsdagen handlas OMXS30 på rött och råvarurelaterade aktier sticker ut med en relativ svaghet efter styrka i dollarn
2021-08-19

Idag ser vi hur temat med en starkare dollar och svagare råvarupriser spelar ut sig. Dollarn bryter upp från en kortsiktig range samtidigt som olja och koppar bryter ned. Vi ser även en generell svaghet hos flera index och i synnerhet hos OMXS30 som i dagsläget handlas under tidigare stödnivå.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 bryter ned från tidigare stödnivå – First North närmar sig historisk stödnivå
 • Styrka i dollar och svaghet hos olja och koppar
 • Råvarurelaterade aktier bryter ned
 • Två defensiva aktier handlas starkt på en i övrigt svag börs

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 bryter ned från tidigare stödnivå – First North närmar sig historisk stödnivå

OMXS30 har under 2021 vid åtskilliga tillfällen respekterat EMA50. Detta glidande medelvärde representerar den genomsnittliga trenden på medellång sikt. Idag handlas OMXS30 under detta glidande medelvärde för första gången sedan december 2020. Det behöver inte betyda att uppåttrenden på medellång sikt är bruten men det är en första varningsflagga som man bör vara uppmärksam på. First North handlas sedan tidigare under EMA50 och har istället EMA200 att förhålla sig till. Detta glidande medelvärde representerar den genomsnittliga långsiktiga trenden och vid flertalet tillfällen respekterats sedan 2015. Det kan inom en snar framtid komma att visa sig huruvida First North klarar att hålla sig ovanför denna nivå.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Styrka i dollar och svaghet hos olja och koppar

Vi varnade redan den 17/6 för en eventuell dollarstyrka och hur den skulle ha effekt på råvarupriser såväl som råvarurelaterade aktier. I förrigår kommenterade vi hur styrkan i dollar tilltog parallellt med att olja och koppar handlades kring viktiga nivåer och att detta var något att hålla koll på för de som var exponerade mot råvarusektorn. Idag ser vi hur dollarn bryter upp från en kortsiktig range. Detta leder i sin tur till att olja och koppar handlas till en negativ korrelation gentemot valutan där de bryter ned från från tidigare stödnivåer. Fortsatt styrka i dollar kommer sannolikt leda till ett fortsatt utmanande klimat för råvarupriser. Koppar handlas i dagsläget precis på EMA200, vilket kan komma att bli en viktig nivå att bevaka. Olja handlas fortfarande ovanför detta glidande medelvärde men närmar sig det med hast.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex – Bilden är klickbar

 • Koppar

Dagsgraf på Koppar – Bilden är klickbar

 • Olja

Dagsgraf på Olja – Bilden är klickbar

Råvarurelaterade aktier bryter ned

Råvarurelaterade aktier tenderar att handlas som råvaror fast på hävstång, när råvaror stiger i pris, tenderar råvarurelaterade aktier att stiga ännu snabbare. Den exakta motsatsen brukar också gälla. Idag ser vi exempel på just detta. Genom ett axplock av svenska råvarurelaterade aktier ser vi hur Lundin Energy, Lundin Mining och Boliden, samtliga bryter ned från viktiga stödnivåer. Det återstår att se hur detta utvecklar sig framåt men ur ett trendföljande perspektiv ser dessa aktier tekniskt svaga ut.

 • Lundin Energy

Dagsgraf på Lundin Energy – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

 • Lundin Mining

Dagsgraf på Lundin Mining – Bilden är klickbar

 • Boliden

Dagsgraf på Boliden – Bilden är klickbar

Två defensiva aktier handlas starkt på en i övrigt svag börs

Under en dag av svaghet på OMXS30 visar både Astra Zenica och ICA Gruppen att de lever upp till ryktet som “defensiva aktier”. På en i övrigt svag aktiemarknad handlas båda dessa bolag på plus, Astra Zenica ser tekniskt starkare ut än ICA gruppen och närmar sig en all time high nivå.

 • Astra Zenica

Dagsgraf på Astra Zenica – Bilden är klickbar

 • ICA Gruppen

Dagsgraf på ICA Gruppen – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.