Rött på börser under torsdagen – Råvaror ned på styrka i dollarn

Onsdagen präglas av röd handel på de flesta håll, index såväl som majoriteten av alla råvaror handlas negativt.
2021-06-17

Idag ser vi hur de flesta tillgångsslagen, med få undantag, handlas ned. Under onsdagskvällen kom ett besked från FED där de bland annat kommunicerade om tidigarelagda räntehöjningar på grund av högre inflationsutsikter. Denna kommunikation kommer samtidigt som många råvaror såsom koppar och timber redan börjat handlas ned.

Under torsdagen sticker några rörelser ut. Dollarn är upp vilket i sin tur påverkar guld och silver negativt. Dessa två ädelmetaller ser nu i det korta perspektivet långt mindre intressanta ut än de gjorde i förrgår. Därutöver handlades den amerikanska 10-årsräntan initialt upp på FEDs kommenterar men idag ser vi istället hur räntan handlas ned. Detta avspeglar sig bland annat i koppar, olja och Dow Jones som handlas ned, medan Nasdaq fortsatt utmanar sina tidigare all time high nivåer. I Sverige ser vi den direkta motsatsen till USA där OMXS30 fortsatt visar minst svaghet medan tillväxtorienterade First North fortsatt handlas svagast.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Svenska börser viker ned efter att ha försökt bryta upp till all time high
 • I USA handlas Nasdaq för första gången på länge starkare än Dow Jones
 • Den amerikanska 10-årsräntan viker återigen ned medan dollarn går upp
 • Guld och Silver vänder från att se tekniskt starka ut till att se tekniskt svaga ut
 • Koppar bryter ned från tidigare uppåttrend och olja testar glidande medelvärde

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svenska börser viker ned efter att ha försökt bryta upp till all time high

OMXS30 fortsätter handlas marginellt starkare än Mid Cap, Small Cap och First North. De tre första nämnda har nyligen vikt ned efter att ha försökt bryta upp till all time high nivåer. Detta är i det korta perspektivet en varningsflagga men det återstår ännu att se om det är början på en större rörelse ned eller om de kan studsa. First North fortsätter, till skillnad från sin amerikanska motsvarighet Nasdaq, handlas svagt och testar snart botten av sin konsolideringsrange.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

I USA handlas Nasdaq för första gången på länge starkare än Dow Jones

Det är inget nytt mönster för 2021 att Dow Jones och Nasdaq divergerar. De senaste månaderna har det varit Dow Jones som visat en tydlig relativ styrka gentemot Nasdaq men nu är det istället Nasdaq som tagit på sig ledartröjan. Detta sker samtidigt som den amerikanska 10-årsräntan brutit ned från viktiga stödnivåer. Om Nasdaq kan upprätthålla denna styrka, på en i övrigt svag marknad, återstår att se. Fler och fler risktillgångar handlas svagt varför Nasdaqs styrka kan ifrågasättas, men som alltid får priset vägleda.

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

Den amerikanska 10-årsräntan viker återigen ned medan dollarn går upp

Den amerikanska 10-årsräntan, som påverkar många andra tillgångsslag, har sedan tidigare brutit ned från EMA50. Igår försökte den klättra tillbaka upp efter ett hökaktigt besked från FED. Idag ser vi istället hur den direkt viker ned och återgår till sin kortsiktiga nedåttrend. Detta gör det svårt att tyda marknadens samlade bild av FEDs kommunikation. Till skillnad från 10-årsräntan ser vi hur dollarn handlas starkt. Vi kommenterade igår hur valutan lade upp sig för en kortsiktig mean reversion som verkar spela ut sig nu.

 • US10Y

Dagsgraf på US10Y – Bilden är klickbar

 • Dollar

Dagsgraf på DXY – Bilden är klickbar

Guld och Silver vänder från att se tekniskt starka ut till att se tekniskt svaga ut

I förrigår skrev vi en artikel om guld, silver och ett antal bolag i sektorn som enligt vår bedömning såg tekniskt intressanta ut. Denna bild har fullständigt tillintetgjorts efter FEDs kommenterar under tisdagen. Både guld, silver och bolag i sektorn bryter idag ned från viktiga glidande medelvärden. Är man positiv ser man endast hur nytt overhead supply skapats, vilket kommer ta tid att jobba sig igenom. Är man negativ ser man en potentiell ny nedåttrend. Möjligen har vi helt fel igen och där de istället väljer att studsa upp omgående men detta scenario bedöms som det mest osannolika i dagsläget.

 • Guld

Dagsgraf på Guld – Bilden är klickbar

 • Silver

Dagsgraf på Silver – Bilden är klickbar

Koppar bryter ned från tidigare uppåttrend och olja testar glidande medelvärde

Koppar hade EMA50 som stöd under hela sin uppåttrend. Denna nivå bröts på nedsidan häromdagen och idag öppnade handeln med ett Gap-Ned vilket får betraktas som en negativ reaktion på ett nedåtbrott. Detta tillgångsslag är intressant såtillvida att FED fruktar framtida inflation, denna framtida inflation påverkas i sin tur av råvarupriser. Det ser därför ut som att FED tajmat sin kommunikation ganska illa men det återstår naturligtvis att se. Olja har visat upp en relativ styrka under de senaste veckorna men även denna råvara följer idag med ned på den dollarstyrka som tenderar att påverka råvaror. Olja testar i det korta perspektivet EMA10.

 • Koppar

Dagsgraf på Koppar – Bilden är klickbar

 • Olja

Dagsgraf på Olja – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.