Rött på index men positiva tecken trots det – Den mest intressanta Large Cap-aktien

Idag ser vi hur både OMXS30 och First North handlas på rött men volatilitetsindex bryter ned under viktiga nivåer vilket är ett positivt tecken.
2021-10-08

Fredagen präglas av en röd handel på svenska index, Amerikanska index handlas däremot nära nollan. En mycket positiv utveckling vi ser ur ett börsperspektiv är att volatilitetsindex (VIX) bryter ned under den trendlinje som det bröt upp från 20/9. Den amerikanska 10-årsräntan fortsätter trenda upp och med detta äger en sektorrotation rum. Det blir mer tydligt för var dag som går vilka sektorer som visar relativ styrka och vilka som visar relativ svaghet.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Volatilitetsindex bryter ned – Positivt för börsen
 • Amerikansk 10-årsränta fortsätter trenda upp – Sektorrotation
 • OMXS30 fortsatt i långsiktig uppåttrend – First North i långsiktig nedåttrend
 • Två sektorer som visar relativ styrka
 • Den mest intressanta aktien på den svenska Large Cap listan

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Volatilitetsindex bryter ned – Positivt för börsen

VIX index har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndagen den 20/9. VIX försvarade sedan denna utbrottsnivå framtill igår. Idag fortsätter VIX handlas ned, om vi ser fortsatta stängningar under denna trendlinje under de kommande dagarna och veckorna ökar sannolikheten för att börsen återhämtar sig.

 • VIX

Dagsgraf på VIX

Amerikansk 10-årsränta fortsätter trenda upp – Sektorrotation

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta gynnar tillväxtaktier, som i större utsträckning prissätts för sin framtidspotential.

Den 23/9 bröt USA:s 10-årsränta upp från en kortsiktig range och sedan dess har vi sett en positiv trend.

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

OMXS30 fortsatt i långsiktig uppåttrend – First North i långsiktig nedåttrend

De senaste två veckorna har präglats av en svaghet och under ytan har vi sett hur enskilda aktier, listade på detta index, handlats ännu svagare än sitt index med nedbrott under långsiktiga glidande medelvärden.

OMXS30 befinner sig dock i en fortsatt långsiktig uppåttrend. Kursen studsade häromdagen på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde.

Positiva tecken börjar rada upp sig för Sveriges storbolagsindex. Klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, signalerar alla en hög rädsla på börsen, detta öppnar i sin tur för att nedgången kan komma att ha begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara såhär hög under inledningen av en större börsnedgång. Det historiska säsongsmönstret för index svänger även om till positivt härifrån. Sist men inte minst bryter nu VIX ned.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

Situationen för det mer tillväxtorienterade First North är däremot en helt annan. Detta index har sedan februari handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Nu befinner sig First North i en långsiktig nedåttrend. Detta sker i ljuset av en uppåttrendande amerikansk 10-årsränta vilket missgynnar de flesta aktier, listade på detta index. Så länge kursen handlas under kortsiktiga, såväl som långsiktiga glidande medelvärden, är risken förhöjd ur ett trendföljande perspektiv.

 • First North

Dagsgraf på First North

Två sektorer som visar relativ styrka

Bank och energi är två sektorer som gynnats av den amerikanska 10-årsräntans utveckling medan sektorer med tyngre vikt av högt värderade tillväxtbolag, såsom gaming och igaming, har sett en accelererad svaghet. Både styrkan hos den förstnämnda och svagheten hos den sistnämnda har gått att se under en lång period. Den tydligaste svaghetsssignalen hos gaming och igaming var under juli då flera röda handelsdagar på kort tid präglades av större volym än vanligt vilket gav en subtil signal om institutioners utförsäljningar. Motsatsen har gällt för bank och energi.

Vi ser idag hur den amerikanska ETF:en för finanssektorn (XLF) och ETF:en för energisektorn (XLE) båda visar en fortsatt påtaglig relativ styrka. Både dessa ETF:er försöker bryta upp från etablerade prisintervall.

 • XLF

Dagsgraf på XLF

 • XLE

Dagsgraf på XLE

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Den mest intressanta aktien på den svenska Large Cap listan

En svensk aktie på Large Cap listan som stuckit ut den senaste tiden är Lundin Energy. Medan index har handlats ned under de senaste veckorna har denna aktie handlats upp. Aktien ingår i den starkaste sektorn på hela börsen och utmanar dessutom sin tidigare all time high som sattes 2018. På den långsiktiga månadsgrafen ser vi dessutom hur ett Cup-With-a-Handle mönster har etablerats. Förutsättningarna är mycket goda för ett utbrott till en ny all time high under 2021.

 • Lundin Energy

Månadsgraf på Lundin Energy


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.