Tekniskt Span – Bred bild av nya sektorer som visar styrka

Det här är en längre text om breda trender vi ser på marknaden i dagsläget.
2021-02-23

Det här är en längre text om breda trender vi ser på marknaden i dagsläget. Det återstår att se hur detta utvecklar sig men vi har på sistone sett en tydlig sektorrotation.

Vi vet ännu inte om detta endast är en kortsiktig falsk bild eller om det är början på något större. Men om det faktiskt rör sig om en bred sektorrotation tror vi det är bra att förbereda sig på nya sektorer som kan gå vinnande ur 2021. Det här är därför ingen text med konkreta köpråd utan snarare en vägledning om vart man kan titta för att hitta köplägen framåt.

Det har, den senaste tiden, pratats mycket i media om den amerikanska 10-års räntan. Många menar att uppgången drivs av ökade inflationsförväntningar, denna bild bekräftas bland annat av energipriser såsom olja och gas.

Om man är obekant med glidande medelvärden har vi en beskrivning av det.

Veckograf på den amerikanska 10 årsräntan

Den har brutit upp över sitt 10, 20 och 50-veckors glidande medelvärde, vilket indikerar att trenden är upp. Omkring 1.7 testas 200-veckors underifrån. Detta kan bli en intressant nivå att bevaka eftersom räntan sätter ett stort avtryck på många tillgångsslag. Samtidigt ska man ha i åtanke att den amerikanska centralbankschefen Powell kommer att prata senare ikväll och då kanske vi kan få signaler om hur han ser på räntan. Det är nog inte ett orimligt antagande att FED inte vill se en för snabb ränteuppgång, det återstår därför att se om de på något sätt försöker bromsa uppgången.

Veckograf på Olja

Olja befinner sig i en tydlig uppåttrend där kursen befinner sig ovanför kortsiktiga såväl som långsiktiga glidande medelvärden. Nu utmanar oljan nivåerna vi såg innan Corona.

Veckograf på Naturgas
Även Naturgas befinner sig över kortsiktiga såväl som långsiktiga glidande medelvärden.

I ljuset av dessa uppgångar kommer det kanske därför inte som en chock att många aktier i sektorn visat styrka på sistone. Det som gör den senaste uppgången i många energirelaterade aktier är extra intressant är att de flesta brutit en långsiktig nedåttrend, definierad av sitt glidande medelvärde. Många av dessa bolag har befunnit sig under EMA50 på veckografen (EMA250 på dagsgrafen) men har nu brutit upp ovanför eller testar precis i denna stund denna nivå.

Här kommer ett axplock av grafer på olje- och gasrelaterade aktier för att illustrera ovanstående, den blå linjen är 50 veckors glidande medelvärde och den lila är 200 veckors. Vi börjar med några svenska och går sedan vidare till amerikanska och kanadensiska.

Veckograf på Tethys Oil
Aktien har nu brutit kortsiktiga såväl som långsiktiga medelvärden.

Veckograf på IPCO
Aktien har nu brutit EMA10, -20 och -50 som alla har agerat motstånd tidigare. Vi ser tydligt genom pilarna hur EMA50 agerade motstånd precis innan Corona men hur kursen nu brutit EMA50.

Veckograf på Shamaran Petroleum
Aktien har nu befunnit sig ovanför EMA50 3 veckor i rad, detta har vi inte sett sedan 2018.

Veckograf på Enquest
Enquest som vi skrev om innan Corona har även den visat styrka på sistone. Kursen har nu brutit EMA50 och utmanar inom kort EMA200. Kursen försökte ta sig ovanför EMA200 4 gånger redan innan Corona, om kursen skulle klara av att lägga sig ovanför denna nivå och inte falla ned under vore det ett oerhört signifikant trendbrott. Bolaget kommer med en rapport om en månad, det blir intressant att se vad som kommer då.

Och här kommer några amerikanska/kanadensiska som visar liknande tendenser:

Veckograf på Baytex Energy

Här ser vi hur kursen under 3 tillfällen innan Corona försökte ta sig ovanför EMA50 men misslyckades. Nu ser vi hur kursen i närtid bröt detta glidande medelvärde.

Veckograf på Callum Petroleum
Här ser vi hur kursen innan Corona inte ens orkade upp för att testa EMA50 underifrån. Men vi ser hur kursen bröt EMA50 nu i närtid.

Veckograf på Ensign Energy Services
Här testas EMA50, som redan har brutits av så många aktier, underifrån och det återstår att se om kursen klarar av detta.

Veckograf på Earthstone Energy
Här ser vi hur kursen under upprepade tillfällen sedan 2017 försökt bryta EMA50 men varje gång misslyckats. Nu såg vi i närtid hur kursen dels bröt EMA50 men också EMA200 vilket är ett gigantiskt långsiktigt trendbrott om den klarar av att hålla denna nivå.

Veckograf på Helix Energy Solutions Group
Här ser vi hur kursen nyligen bröt EMA50 som tidigare agerat motstånd. Vidare ser vi hur kursen inom kort testar EMA200 underifrån som även den agerat motstånd.

Veckograf på Forum Energy Technologies
Här ser vi hur kursen befunnit sig ovanför EMA50 4 veckor i rad.

Veckograf på Sandridge Energy
Här ser vi hur en längre nedåttrend bröts i slutet av 2020 och hur den nya uppåttrenden hittills har hållit sig intakt.

Även Shipping för olja och gas har på sistone visat styrka, vi skrev om denna sektor innan corona men pandemin lamslog industrin, bortsett från en kortsiktig Contango situation på oljemarknaden så har denna sektor kämpat i motvind. Här kommer 3 grafer, en på ett bolag inom transport av oljeprodukter, en graf på ett bolag som transporterar råolja och en graf på ett bolag som transporterar gas.

Veckograf på Scorpio Tankers
Vi skrev om detta bolag innan Corona men som vi skrev ovan så drabbades sektorn och likaså bolaget oerhört negativt av Pandemin. Men hittills agerar detta bolag litegrann en leader i sektorn som helhet, det återstår att se om detta består men bolaget har en miljöanpassad och tillika ung flotta inom product tanking – transport av oljeprodukter. Vår bedömning är att caset som vi skrev innan Corona egentligen fortfarande gäller även om det initialt tog mycket stryk av pandemin. Kursen har nu brutit EMA50 som tidigare agerade motstånd när aktien kortsiktigt vände upp under contango-situationen som rådde vid inledningen av pandemin. Om kursen orkar upp till EMA200 så blir det nästa motstånd. Detta glidande medelvärde agerade motstånd precis när pandemin började.

Veckograf på Teekay Tankers
Det här bolaget transporterar till skillnad från Scorpio Tankers råolja. Kursen testade EMA50 underifrån under contango-situationen under Coronakrisen men föll ned igen. Nu bröt kursen nyligen denna nivå och har 3 veckor ovanför EMA50 i bagaget.

Veckograf på Dorian LPG
Det här bolaget transporterar gas och ligger lite längre fram i trenden än de övriga två. Kursen befinner sig ovanför samtliga kortsiktiga såväl som långsiktiga glidande medelvärden och utmanar inom kort nivån aktien befann sig omkring innan pandemin. Värt att nämna är att bolaget nyligen påbörjade ett aggressivt återköpsprogram av aktier.

Sist men inte minst tänkte vi visa några grafer på uranbolag då samtliga brutit sina långsiktiga nedåttrender. Man får som svensk lätt bilden av att kärnkraft är förlegat, riktigt så ser inte bilden ut i en internationell kontext. De flesta experter är eniga om att kärnkraft kommer att behövas en lång tid framåt, detta skapar efterfrågan på uran.

Veckograf på Cameco
Den största uranproducenten i västvärlden har gått bra på sistone. Kursen bröt nyligen EMA200 som agerat motstånd sedan kursen toppade 2011 efter Fukushima katastrofen.

Veckograf på Centrus Energy
Det här bolaget har vi skrivit om två gånger, första gången under 2019, låg kursen omkring 6 dollar men vi tycker fortfarande caset är väldigt intressant. Centrus levererar kärnbränsle och köper i dagsläget bränslet väsentligt billigare än de säljer det tack vare en engångsomställning i långa leveransavtal. Bolaget utvecklar även nästa generationens kärnbränsle för nya, moderna reaktorer som väntas kommersialiseras någon gång under mitten av 20-talet. Kursen ligger för närvarande ovanför kortsiktiga såväl som långsiktiga glidande medelvärden. VDn sålde nyligen aktier men insiderägandet är fortfarande över 30%.

Energy Fuels

Energy Fuels är USA:s största uranproducent och bolaget är dessutom skuldfritt. Energy Fuels annonserade även nyligen att produktion av så kallade rare earth elements (REE) kommer inledas i mitten av 2021. Den amerikanska staten har nyligen fastställt att man vill bygga upp ett uranlager för framtiden, dessutom är USA nettoimportörer av REE:s från Kina, detta är troligen något man vill minska beroendet av så snart som möjligt.

Energy Fuels gör gällande att de kommer kunna producera 10% av USA:s behov av REE:s, bolaget är därför välpositionerat för framtiden. Kursen har gått väldigt bra på sistone och brutit långsiktiga såväl som kortsiktiga medelvärden.

Detta är väldigt många grafer men det är relevant då vi ser så många nya potentiella trender träda fram. Det finns ingen garanti för att trenderna håller i sig men så länge vi ser fortsatt styrka från dessa sektorer så lutar vi mot att tro att de kan gå starkt under 2021.