Under onsdagen fortsätter index handlas kring all time high – Många intressanta grafer

Onsdagen präglas av en relativt lugn handel där OMXS30 handlas till marginell relativ styrka gentemot övriga svenska index.
2021-06-16

Idag ser vi hur OMXS30, Mid Cap och Small Cap fortsätter visa en relativ styrka gentemot First North. Vi ser även hur den amerikanska 10års-räntan brutit ned från tidigare stödnivåer. Detta bör i teorin gynna First North och missgynna övriga tre index. Så har dock inte utvecklingen sett ut sedan svagheten i den amerikanska räntan uppenbarade sig.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Svenska index fortsätter handlas kring all time high med undantag för First North
 • Tillväxtorienterade Nasdaq handlas nära all time high – Avvikelse från First North
 • Amerikanska 10-årsräntan bryter ned – Samtidigt visar dollarn kortsiktig styrka
 • Timber bryter ned från viktigt glidande medelvärde – Olja visar relativ styrka
 • Relativ styrka och svaghet på kryptotillgångar

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svenska index fortsätter handlas kring all time high med undantag för First North

Svenska index fortsätter cirkulera kring tidigare all time high nivåer, med undantag för First North. Detta är intressant ur synvinkeln att OMXS30, Mid Cap och Small Cap inledde sina stora uppgångar i samband med att den amerikanska 10-årsräntan bröt upp. Nu har istället 10-årsräntan brutit ned men än så länge håller sig ovan nämnda index kvar ovanför viktiga nivåer. Vi ser istället hur First North, som i teorin bör gynnas av en svag 10-åring, fortsätter visa relativ svaghet. Det återstår att se om detta mönster består eller om det förändras de kommande veckorna.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Tillväxtorienterade Nasdaq handlas nära all time high – Avvikelse från First North

Det som sagts om First North hittills blir ännu mer intressant när vi betraktar Nasdaq, som i någon mån, kan anses vara USA:s motsvarighet till First North. Detta index har snarare handlats starkt de senaste dagarna och tangerar precis vid tidigare all time high nivåer. Om detta är en effekt av en svagare amerikansk 10-årsränta lämnar vi osagt.

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Amerikanska 10-årsräntan bryter ned – Samtidigt visar dollarn kortsiktig styrka

Vi kan kort konstatera att 10-årsräntan, som tidigare haft en definierad stödnivå omkring EMA50, brutit ned. I dagsläget testar tillgångsslaget EMA10 underifrån. Parallellt med detta ser vi hur Dollarn ser ut att vilja bryta upp. Vi visade igår en månadsgraf över dollarn, som av allt att döma, ser bearish ut. Men på kort sikt kan det bli tal om en mean reversion upp. Detta skulle sannolikt få effekt på ett antal råvarutillgångar.

 • US10Y

Dagsgraf på US10Y – Bilden är klickbar

 • DXY

Dagsgraf på DXY – Bilden är klickbar

Timber bryter ned från viktigt glidande medelvärde – Olja visar relativ styrka

Timber har som bekant gått extremt väl tidigare i år och även under 2020. Kursen toppade ganska nyligen och idag ser vi hur kursen föll under EMA200. Det återstår nu att se om kursen kan hitta någon form av stöd eller om detta är början på en längre nedåttrend. Denna diskussion är inte helt ointressant i termer av den evigt debatterade inflationstrenden. Parallellt med svaghet på timbermarknaden, såväl som kopparmarknaden med flera andra, visar olja en tydlig relativ styrka.

 • Timber

Dagsgraf på Timber – Bilden är klickbar

 • Olja

Dagsgraf på Olja – Bilden är klickbar

Relativ styrka och svaghet på kryptotillgångar

Fler och fler har olika åsikter om krypto samt vilka kryptotillgångar som är de bästa. Att döma av prisbilden ser vi ganska tydligt hur Bitcoin, Litecoin och Tron visar en relativ svaghet medan Ethereum och Cardano visar en relativ (intern) styrka. Samtliga av dessa ser dock tekniskt svaga ut.

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

 • Litecoin

Dagsgraf på Litecoin – Bilden är klickbar

 • Tron

Dagsgraf på Tron – Bilden är klickbar

 • Ethereum

Dagsgraf på Ethereum – Bilden är klickbar

 • Cardano

Dagsgraf på Cardano – Bilden är klickbar


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.