Många intressanta rörelser under onsdagens handel – Fem intressanta aktiegrafer

Onsdagens handel bjuder på många intressanta rörelser inom en rad olika områden.
2021-09-01

Idag ser vi hur OMXS30 fortsatt handlas inom den range som etablerades fredagen den 27/8 när detta index öppnade med ett gap ned. First North bryter under dagen upp från en kortsiktig range men är fortfarande kvar i den mer långsiktiga konsolidering som inleddes under februari. Nasdaq fortsätter vara det index som går starkast i USA men small cap- och micro cap index börjar återhämta sig. På kryptomarknaden ser vi hur tre stora kryptovalutors rörelser skiljer sig åt från varandra. Vi ser även fem aktier vars grafer ser intressanta ut.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 kvar i kortsiktig range – First North kvar i långsiktig range
 • Nasdaq leder uppgången i USA – IWM och IWC följer efter
 • Tre kryptovalutors grafer och hur de skiljer sig åt
 • Två svenska och tre amerikanska aktier med intressanta grafer

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 kvar i kortsiktig range – First North kvar i långsiktig range

OMXS30 är fortsatt kvar i samma range som präglade hela förra veckan. First North bryter idag upp från en kortsiktig range vilket är ett steg i rätt riktning, detta index har dock fortsatt ett större motstånd att ta sig igenom.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

 • First North

Dagsgraf på First North

Nasdaq leder uppgången i USA – IWM och IWC följer efter

Nasdaq har lett uppgången för amerikanska index sedan mitten av sommaren. Vi såg under förra veckan hur den negativa divergensen gentemot RSI-indikatorn bröts och idag fortsätter detta tekniktunga index upp till en ny all time high. Amerikanska small cap- och micro cap index har under sommaren släpat gentemot övriga index i USA. Vi ser dock nu hur båda dessa återhämtat sig och klättrat högre upp i sina ranges. Detta kan vara något att hålla koll på då vi ser fler och fler amerikanska small cap- och micro cap aktier som på senare tid återfått tidigare momentum.

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

 • IWM

Dagsgraf på IWM

 • IWC

Dagsgraf på IWC

Tre kryptovalutors grafer och hur de skiljer sig åt

De flesta kryptovalutorna har återhämtat delar av sitt kraftiga kursfall som ägde rum under maj. Vi ser dock en viss skillnad mellan Bitcoin, Ethereum och Cardano. I dagsläget handlas bitcoin i en kortsiktig uppåttrend men med avtagande momentum. Ethereum bryter istället upp från en kortsiktig range och Cardano har sedan tidigare passerat över toppen från maj och handlas i en range medan EMA10 kommer ikapp. Det relativa styrkeförhållandet mellan dessa tre kryptovalutor visar sig tydligt.

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin

[prenumeration2]

 • Ethereum

Dagsgraf på Ethereum

 • Cardano

Dagsgraf på Cardano

Två svenska och tre amerikanska aktier med intressanta grafer

På temat krypto ser vi hur Coinshares återigen handlas ovanför EMA50 och befinner sig i en kortsiktig range. Vidare ser vi hur Raketech återigen handlas högre upp i sin konsolidering som pågått sedan mars. Därutöver ser vi hur Centrus Energy, som vi följt sedan 2019, återigen handlas i toppen av sin range efter en ny stark rapport. OptimizeRx levererade den fjärde augusti en rapport som marknaden belönade med en stark kursuppgång. Därefter följde en utskakning av svaga ägare och kursen gled ned mot EMA50 men därifrån studsade kursen. Sedan följde en snabb uppgång och i dagsläget handlas aktien på nytt i toppen av sin range och väldigt nära tidigare all time high. Slutligen ser vi hur det amerikanska oljebolaget Magnolia Oil & Gas handlas i toppen av sin range efter att ha genomgått en konsolidering som präglades av en dubbelbotten-formation. Alla dessa bolag har vitt skilda affärsmodeller men de har två saker gemensamt: Samtliga handlas återigen ovanför viktiga glidande medelvärden och alla levererar vinsttillväxt.

 • Coinshares

Dagsgraf på Coinshares

 • Raketech

Dagsgraf på Raketech

 • Centrus Energy

Dagsgraf på Centrus Energy

 • OptimzeRx

Dagsgraf på OptimizeRx

 • Magnolia Oil & Gas

Dagsgraf på Magnolia Oil & Gas

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.