First North Stockholm

Irisity

2021-07-08

Irisity utvecklar mjukvara med intelligent video analys för säkerhetsindustrin. De levererar teknik till världsledande säkerhetsbolag, samt heltäckande säkerhetslösningar till alla med behov av smart övervakning.

Irisity är ett Göteborgsbaserat företag med cirka 45 anställda. Företaget grundades 2006 och har kunder i mer än 10 länder runt om i världen. Irisity är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med ett börsvärde på drygt 135 miljoner euro.

Nordic Iron Ore

2021-07-05

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore ska återuppta gruvdriften vid Ludvika gruvor som är ett samlingsnamn för fyndigheterna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg i södra Dalarna. Målet är att bygga en toppmodern, miljövänlig gruva som använder eldrift i största möjliga utsträckning. En viktig milstolpe som har uppnåtts är den optimeringsstudie som genomfördes för Blötberget och som visade på god lönsamhet. Bolagets marknad är global och efterfrågan på den sorts järnmalm, högvärdigt järnmalmskoncentrat, som bolaget ska producera är god, samtidigt som den handlas till ett högre pris än den malm som utgör merparten av vad som handlas på världsmarknaden.

myFC

2021-07-02

myFC är ett teknikföretag som utvecklar bränsleceller för grön elproduktion. Företaget – med säte i Stockholm – har en stark ingenjörskultur och är innovationsdrivet. De har ett flertal egna patent, bland annat på skalbara och formbara mikrobränsleceller som skiljer sig från de konventionella, stackade bränsleceller som är gängse på marknaden. myFC – som tidigare vände sig direkt till en konsumentmarknad – har sedan 2019 bytt perspektiv och siktar nu in sig på att vara en teknologileverantör inom B2B. Företaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2014.

Arcoma

2021-07-01

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem.

Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Acousort

2021-06-29

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder produkter och lösningar för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden – allt från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys. Bolagets kärnteknologi heter akustofluidik och är en kombination av ultraljud och mikrofluidik som möjliggör separation, fraktionering och analys av celler och partiklar från biologiska prover med förbättrad reproducerbarhet och provkvalitet jämfört med andra metoder.

Soltech Energy Sweden

2021-06-28

Soltech skapar hållbara energilösningar för framtiden. Soltechkoncernen är en helhetsleverantör som utvecklar, säljer, installerar och optimerar alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller till laddstolpar och lagringslösningar och stora energisystem.

Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling till installation, kan vi förvandla alla former av fastigheter till effektiva energiproducenter. Vi verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare.

Smart Eye

2021-06-24

I över 20 år har Smart Eye utvecklat artificiell intelligens (AI) i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutsäger en persons avsikter och handlingar. Genom att noggrant studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan tekniken dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Smart Eyes eyetrackingteknik används i nästa generations bilar, kommersiella fordon och ger nya insikter för forskning inom bland annat flyg, rymd, neurovetenskap. Lösningarna används över hela världen av mer än 700 partners och kunder, inklusive US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM.

Serstech

2021-06-23

Serstech utvecklar och säljer optiska instrument som med hög precision kan identifiera narkotika, bomber och andra farliga kemikalier. Kunderna finns över hela världen inom främst polis- och tullmyndigheter och räddningstjänst. Försäljning sker genom ett globalt partnernätverk som består av ett hundratal företag. Huvudkontoret är i Lund och all produktion sker i Sverige.

Photocat

2021-05-20

Photocat is a Danish green tech company founded in 2009. We produce photocatalytic fluids for building materials and asphalt, which reduces harmful matters caused by air pollution. Our partners are municipalities, architects, and manufacturers of bitumen, concrete, asphalt, and hardwood floors. Photocat’s products and solutions are effective worldwide and to date we have applied more than 4,4 million square meters and degraded more than 92 tons of harmful matters. Photocat headquarter and R&D is in Denmark and have local representatives in Norway, Germany, Spain, and Mexico.

Advenica

2021-05-04

Advenica analyserar, designar och implementerar cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information.

Bolaget grundades 1993 i Sverige och är idag även etablerat i Finland och Österrike.

Produkterna och tjänsterna används primärt av försvarssektorn, myndigheter och verksamheter inom kritisk infrastruktur för att värna deras mest skyddsvärda information. Genom kryptering och segmentering kan man isolera nätverk och samtidigt koppla samman själva informationen på ett säkert sätt. Sedan länge används även Advenicas produkter för att kommunicera Top Secret-klassad information.