First North Stockholm

Photocat

2021-09-22

Photocat is a Danish green tech company founded in 2009. We produce photocatalytic fluids for building materials and asphalt, which reduces harmful matters caused by air pollution. Our partners are municipalities, architects, and manufacturers of bitumen, concrete, asphalt, and hardwood floors. Photocat’s products and solutions are effective worldwide and to date we have applied more than 4,4 million square meters and degraded more than 92 tons of harmful matters. Photocat headquarter and R&D is in Denmark and have local representatives in Norway, Germany, Spain, and Mexico.

Arcoma

2021-09-16

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem.

Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Terranet

2021-09-03

TerraNet utvecklar mjukvara för avancerade förarassistanssystem och självkörande bilar. Detta system heter VoxelFlow och kommer inom de närmaste åren att erbjudas till kunder.

För att erhålla dessa kontrakt driver TerraNet för närvarande utvecklingsarbete av dess basmjukvara samt kommer under året att påbörja arbetet åt kunder för att anpassa VoxelFlow till kundernas produkter. Förutom detta pågår även forskningsarbete med 5G positioneringsteknologi.

Eco Wave Power

2021-08-23

EWPG Holding AB (“Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att bidra till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havets vågor.

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas sedan 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

Swedencare

2021-08-16

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egna anläggningar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget har en omfattande portfölj med starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden, vilket inkluderar egna vet-exklusiva varumärken samt varumärket ProDen PlaqueOff® för oralhälsa till hund och katt som det största.

Swedencare har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i cirka 50 länder till veterinärer, djuraffärer och online butiker via ett distributionsnät omfattande elva dotterbolag samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.

SpectrumOne

2021-08-13

SpectrumOne är ett ledande teknologiföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänst med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer i branschens olika segment i olika länder.

Övergripande kan man säga att vi hjälper våra kunder att bearbeta, visualisera och analysera sin data genom innovativa och intuitiva mjukvarulösningar. Dessutom hjälper vi företag att digitalisera och växa sin verksamhet på sin resa mot det datadrivna samhället genom kundrelationer, partnerskap och ägande.

Irisity

2021-07-08

Irisity utvecklar mjukvara med intelligent video analys för säkerhetsindustrin. De levererar teknik till världsledande säkerhetsbolag, samt heltäckande säkerhetslösningar till alla med behov av smart övervakning.

Irisity är ett Göteborgsbaserat företag med cirka 45 anställda. Företaget grundades 2006 och har kunder i mer än 10 länder runt om i världen. Irisity är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med ett börsvärde på drygt 135 miljoner euro.

Nordic Iron Ore

2021-07-05

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore ska återuppta gruvdriften vid Ludvika gruvor som är ett samlingsnamn för fyndigheterna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg i södra Dalarna. Målet är att bygga en toppmodern, miljövänlig gruva som använder eldrift i största möjliga utsträckning. En viktig milstolpe som har uppnåtts är den optimeringsstudie som genomfördes för Blötberget och som visade på god lönsamhet. Bolagets marknad är global och efterfrågan på den sorts järnmalm, högvärdigt järnmalmskoncentrat, som bolaget ska producera är god, samtidigt som den handlas till ett högre pris än den malm som utgör merparten av vad som handlas på världsmarknaden.

myFC

2021-07-02

myFC är ett teknikföretag som utvecklar bränsleceller för grön elproduktion. Företaget – med säte i Stockholm – har en stark ingenjörskultur och är innovationsdrivet. De har ett flertal egna patent, bland annat på skalbara och formbara mikrobränsleceller som skiljer sig från de konventionella, stackade bränsleceller som är gängse på marknaden. myFC – som tidigare vände sig direkt till en konsumentmarknad – har sedan 2019 bytt perspektiv och siktar nu in sig på att vara en teknologileverantör inom B2B. Företaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2014.

Acousort

2021-06-29

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder produkter och lösningar för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden – allt från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys. Bolagets kärnteknologi heter akustofluidik och är en kombination av ultraljud och mikrofluidik som möjliggör separation, fraktionering och analys av celler och partiklar från biologiska prover med förbättrad reproducerbarhet och provkvalitet jämfört med andra metoder.