torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Irisity

Om Irisity

Irisity utvecklar mjukvara med intelligent video analys för säkerhetsindustrin. De levererar teknik till världsledande säkerhetsbolag, samt heltäckande säkerhetslösningar till alla med behov av smart övervakning.

Irisity är ett Göteborgsbaserat företag med cirka 45 anställda. Företaget grundades 2006 och har kunder i mer än 10 länder runt om i världen. Irisity är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med ett börsvärde på drygt 135 miljoner euro.

P H1 H2

Mer om bolaget

Säkerhetsbranschen genomgår just nu en stor omställning från att vara mycket arbetskraftsberoende mot målet att bli en mer digital bransch. Irisity utvecklar avancerade djupinlärningsdrivna algoritmer, som med hjälp av AI och maskininlärning hjälper säkerhetsbranschen att digitaliseras.

Marknadens problem och Irisitys lösning:

Världens säkerhetsföretag har som främsta mål att skydda människor och tillgångar från olika typer av hot. Hur de gör detta är vanligtvis med hjälp av övervakningskameror. Dessa kameror drivs dock ofta med sensorer med mycket dålig eller helt utan analysfunktion. Detta orsakar problem då en stor del av informationen som tas emot hos larmcentraler är av dålig kvalitet och många falska larm måste ageras på i onödan.

Irisity utvecklar DNN-baserad analys som uppgraderar befintliga eller nya övervakningskameror med avancerade algoritmer för att upptäcka otillåtna intrång eller avvikande beteenden, som exempelvis våld, brand, fall eller kvarlämnade föremål.

Med hjälp av mjukvaran IRIS™ skapas videolarm med hög precision som kan tas emot av larmcentraler i realtid. Videoklippen möjliggör direkt agerande på skarpa larm, där åtgärder som att tillkalla vakt, slå på siren eller kontakta polisen endast sker där någonting verkligen har hänt.

Kunder & affärsmodell:

Irisity säljer genom en SaaS-affärsmodell till inom tre olika kundsegment: Säkerhetsföretag, Kameratillverkare och Enterprises. Det innebär att företaget tar betalt per licens, per kamera, per månad, där en kamera kan ha flera licenser anslutna. Marknaden inom alla tre segment är mycket stor med goda utsikter.

Irisity har exempelvis tecknat partnerskapsavtal med G4S inom säkerhetsföretag – världens största säkerhetsföretag och Axis Communications inom kameratillverkarsegmentet – världens näst största kameratillverkare. Inom segmentet Enterprises arbetar delas kunder in i ett flertal vertikaler, exempelvis Tåg & Transport där en upphandling med SL (Stockholms Länstrafik) precis vunnits.

P H1 H2

Ordlista

AI – Artificiell intelligens

DNN-baserad analys – deep neural network

SaaS – software as a service

P H1 H2