torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Arcoma

Om Arcoma

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem.

Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

P H1 H2

Mer om bolaget

Inom vården är röntgen en oerhört viktig del. Det handlar om att snabbt kunna ge rätt diagnos. Inom vården och på sjukhuset finns flera olika röntgensystem, man använder både CT, MR osv. Absolut störst är konventionell röntgen, mer än hälften av alla undersökningar/röntgenbilder som tas på ett sjukhus är tagna med konventionell röntgen.

Arcoma verkar på en global marknad. Vi säljer våra system i fler än 30 länder och vi säljer via distributörer och via partners. Ur ett globalt perspektiv läggs allt större resurser på sjukvård. Trenden pekar på en stadig tillväxt i efterfrågan under de kommande åren. En generell marknadstillväxt är därför väntad.

Tillväxten är driven av globala megatrender såsom befolkningsökning och en ökad medellivslängd som driver ett ökat behov av hälsovård, samt stort behov av effektivisering av sjukvården.

Fortsatt beskrivning av verksamheten

Marknadsstorlek

Marknadsstorlek USD 8.0bn, USD 2.0bn är adresserbart för Arcoma.

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem.

Mer än 30 års erfarenhet

Arcoma har designat och tillverkat digitala röntgensystem i världsklass sedan 1990 och har över 30 års erfarenhet av radiologimarknaden. Arcoma är pionjärer inom ergonomi och autopositionering och förstår kraven som finns från kunder på marknaden. Genom vår historia med kvalitet, design och tillverkning i kombination med vår erfarenhet av kliniska tillämpningar har gjort oss till en värdefull partner.

Försäljning via OEM-partner och återförsäljare

Bolagets produkter säljs via ett 30-tal återförsäljare samt via partners såsom Canon Medical Systems och Konica Minolta. Arcoma har idag mer än 3500 röntgensystem installerade över hela världen på ledande sjukhus.

Svensk utveckling och tillverkning av högkvalitativa röntgensystem

Genom att utveckla och tillverka våra röntgensystem i Sverige har vi full kontroll över hela processen från idé till slutprodukt och vi kan säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet i alla processer. Ett nära samarbete mellan produktutvecklare, produktchefer och tekniker säkerställer hög service och flexibilitet i produktionen.

Ergonomi i fokus

Vårt fokus är att tillhandahålla en miljö som maximerar komforten för både patienten och radiografen.

Arcomas system låter dig fokusera på patienten och maximera tiden för undersökning. Arcomas produktportfölj erbjuder kombinationer av detektorer, generatorer, programvara och positioneringssystem som tillsammans skapar en för kunden optimal konfiguration för många typer av undersökningar.

Produkter finns i olika kostnadsnivåer för olika kliniska behov och utrymmesbegränsningar.

Bolaget om 3 år

Arcomas strategi är att fortsättningsvis växa tillsammans med partners och distributörer genom att erbjuda högkvalitativa produkter som bidrar till förbättrad vård och minskade vårdkostnader.

P H1 H2
P H1 H2