torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Eco Wave Power

Om Eco Wave Power

EWPG Holding AB (“Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att bidra till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havets vågor.

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas sedan 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Energisektorn står för den största delen av de globala utsläppen av växthusgaser. Behovet av att ställa om till hållbar energiproduktion är både enormt och brådskande, om inte skadorna på vår planet ska bli oåterkalleliga. Då omkring 40 procent av världens befolkning bor inom 10 mil från kusten kan energi från havens vågor spela en central roll i att begränsa den globala uppvärmningen.

På grund av vågkraftens enorma potential när den implementeras globalt kan teknologier såsom Eco Wave Powers avsevärt minska de negativa effekterna av energiproduktion från fossila källor och samtidigt balansera elnätet genom att jämna ut produktionstoppar från andra förnybara energislag. Dessutom kan vågkraft möjliggöra tillgång till säker och ren energi på platser med begränsad eller obefintlig åtkomst till centrala elnät.

Beskrivning av verksamhet

Företagets nisch med att installera och driva vågkraftsanläggningar på land, tillsammans med en projekt-pipeline om mer än 250 MW, placerar Eco Wave Power i en unik position att påskynda utvecklingen av vågenergi till ett kommersiellt gångbart kraftslag och en väsentlig del av den globala energimixen.

Bara i Europa förväntas havsenergibranschen driftsätta 100 GW produktionskapacitet fram till år 2050 och därigenom möta 10 procent av kontinentens elbehov. Den globala marknaden för vågkraft beräknas år 2050 uppgå till 800 miljarder kronor årligen, varav den europeiska marknaden förväntas utgöra mer än hälften. När EU-kommissionen nyligen lanserade sin strategi för havsbaserad förnybar energi var budskapet att havsenergi såsom vågkraft är nödvändigt för att kunna nå ett klimatneutralt Europa 2050.

Eco Wave Powers utvecklings- och kommersialiseringsstrategi är att kapitalisera på detta enorma marknadsbehov genom att expandera globalt och därigenom skapa en stor inverkan på världens energimix och bli en nyckelfaktor i den globala övergången till hållbara energisystem. Eco Wave Power ligger i framkant av den framväxande vågkraftsektorn, inte minst tack vare:

  1. Omfattande erfarenhet av operation i verkliga förhållanden (från projekt i Israel och Gibraltar)
  2. En betydande projekt-pipeline om mer än 250 MW
  3. Strategiska samarbeten med partners som EDF Renewables IL (dotterbolag till den franska energijätten EDF) och Meridian (största energiproducenten i Australien och Nya Zeeland).

Det som skiljer Eco Wave Powers teknik från andra lösningar är att den är landbaserad, vilket betyder att befintliga strukturer utnyttjas för att producera el av vågorna som slår mot land. På så vis undviker man utmaningarna med att installera och underhålla kraftverk ute till havs. Tack vare detta kan Eco Wave Power erbjuda kunder vågkraftsanläggningar som:

  • Är enkla att tillverka, installera och operera
  • Möjliggör kostnadseffektiv service och underhåll på grund av hög tillgänglighet
  • Producerar elektricitet till konkurrenskraftig energikostnad

Eco Wave Powers affärs- och intäktsmodell består av tre ben:

  1. Joint venture eller nyckelfärdigt: Bolaget antingen säljer vågkraftsprojekt direkt till tredje part med en vinstmarginal eller samarbetar med strategiska eller finansiella partners i form av ett joint venture-samarbete.
  2. BOO (Build, Own, Operate): Bolaget finansierar, bygger och äger vågkraftsanläggningen. Elektriciteten som produceras säljs till elnätet i enlighet med långsiktiga elköpsavtal.
  3. BOT (Build, Own, Transfer): Bolaget finansierar och bygger vågkraftsanläggningen och säljer sedan projektet till en tredje part.

Dessutom har Eco Wave Power som avsikt att erbjuda potentiella kunder relaterade tjänster såsom genomförbarhetsstudier, vilket både ger mervärde för kunden och extra intäktsflöde till bolaget.

Framtiden för Eco Wave Power

Om tre år kommer Eco Wave Power att ha flera vågkraftsprojekt anslutna till elnätet i drift, medan vågkraftsindustrin i stort kommer att accepteras som en integrerad del av världens energimix.

P H1 H2
P H1 H2