torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Swedencare

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egna anläggningar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget har en omfattande portfölj med starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden, vilket inkluderar egna vet-exklusiva varumärken samt varumärket ProDen PlaqueOff® för oralhälsa till hund och katt som det största.

Swedencare har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i cirka 50 länder till veterinärer, djuraffärer och online butiker via ett distributionsnät omfattande elva dotterbolag samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.

P H1 H2

Mer om bolaget

Swedencare 2020

Swedencare är idag ett entreprenöriellt och snabbväxande djurhälsobolag med ett flertal starka varumärken och global närvaro. Vi växer utifrån 11 sälj- och marknadskontor och två egna produktionsanläggningar samt distributörer och samarbetspartners i över 50 länder.

Under många år byggde vi verksamheten kring vår produktfamilj inom dentalhälsa, ProDen PlaqueOff®. Med ProDen PlaqueOff®s starka varumärke och långa marknadsnärvaro har vi lyckats bygga upp ett globalt distributionsnät på samtliga kontinenter, detta i en fragmenterad och väldigt lokalbaserad marknad. Under 2019 inleddes ett arbete med att bredda produktportföljen samtidigt som vi ville öka närvaron i veterinär- och i de digitala försäljningskanalerna. Vi lade grunden för en aktiv förvärvsstrategi, vilken under 2020 resulterade i förvärv av fyra framstående företag med ett flertal starka varumärken – Stratford®, Animal Pharmaceuticals®, nutravet® och Pet MD®. Förvärven förstärkte även väsentligt vår närvaro i veterinär- respektive de digitala kanalerna. När vi går in i 2021 gör vi det med ett brett produkterbjudande inom en mängd olika terapiområden för Hund, Katt och Häst, vi gör det globalt och i alla försäljningskanaler – nu är vi redo för nästa steg i vår utveckling mot att bli det ledande djurhälsobolaget globalt.

Mål 2025

I samband med bokslutskommunikén den 18 februari 2021 kommunicerades våra nya finansiella mål att nå en omsättning på 2 miljarder SEK samtidigt som rörelsemarginalen (EBIT) överstiger 30% under 2025.

Målen skall huvudsakligen nås genom fortsatt hög organisk tillväxt men ambitionen är att fortsätta förstärka bolaget och kunderbjudandet via förvärv.

Vision
Swedencare har etablerat sig på samtliga större marknader som ett innovativt och pålitligt djurhälsobolag. Med en global närvaro och kanalstrategi samt en bred portfölj av väl fungerande djurhälsoprodukter för de viktigaste terapiområdena är det vår vision att etablera oss som det ledande bolaget inom hälsa för husdjur på samtliga större marknader.

Mission
We care about improving the health and wellbeing of pets, creating reassurance for the pet parents, worldwide and throughout life.

Marknad och Trender

Hundar och katter som sällskapsdjur i världen
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att med säkerhet säga exakt hur många husdjur det finns, men statistik visar på att det finns drygt 800 miljoner hundar och katter som hålls som husdjur världen över. Hundar är det populäraste husdjuret men katter är på stark frammarsch och växer snabbare än antalet hundar. Antalet husdjur och hushåll med husdjur har vuxit stadigt under många år, en trend som accelererade i och med Covid-19 då företag ställde om till hemarbete, många sattes i karantän och spenderade mer tid i hemmet. För många har det varit en påfrestande och ensam tid och många konsumenter har därför skaffat ett husdjur som sällskap. För aspirerande husdjursägare har den extra tiden hemma inneburit en möjlighet att ha tid att uppfostra och ta hand om sitt nya husdjur. I USA rapporterade 10% i december 2020 att de skaffat ett nytt husdjur*, en ökning med 3 procentenheter jämfört med maj när 7% uppgav att de skaffat ett nytt husdjur. Antalet nyregistrerade hundar i Sverige ökade med 14% 2020 vs 2019 och i december var ökningen hela 40% jämfört med året innan.

Husdjuret – en älskad medlem i familjen
Under många år har husdjursägare spenderat mer och mer pengar på sina husdjur, ett resultat av att husdjuret allt mer betraktas som en familjemedlem. I en studie gjord av Euromonitor** där mer än 23,000 respondenter i 40 länder deltog instämde mer än 70% i påståendet att husdjuret är en ”älskad medlem av familjen” och bland de yngre, 15-29 år, var det än fler som instämmer. Denna generation har vuxit upp med att betrakta husdjuret som en i familjen på ett annat sätt än vad tidigare generationer har. I USA uppger Generation Z och Millennials att de planerar att spendera nästan dubbelt så mycket på sitt husdjur som generation ”baby boomer”. Framtiden för branschen ser med andra ord väldigt ljus ut.

2020 var ett tufft år och det stod snart klart att människor vände sig till sina husdjur för tröst under lock-downs och stanna-hemma-direktiv vilket spädde på humaniseringen av husdjur ytterligare. Enligt Mintel*** uppgav 63% av husdjursägarna redan i april att de tillbringade mer tid med sitt husdjur, 38% att de hade ett starkare band till sitt husdjur och 31% att de fokuserar mer på sitt husdjurs hälsa efter att Covid-19 bröt ut.

Bara det bästa är bra nog
Efterfrågeökningen på premiumprodukter, där naturliga och ekologiska produkter utgör en viktig del, har varit en av de största drivkrafterna i marknaden. Med den ökande synen på husdjuren som familjemedlemmar har husdjursägare också ökat sin kunskap och kännedom om sina husdjurs specifika beteenden och behov. Husdjursägare efterfrågar i allt större utsträckning mat och produkter till sina husdjur med högsta möjliga kvalitet och man anser idag att mat och snacks till husdjur ska hålla samma höga standard som sin egen mat, eller högre. *Sammantaget uppgav 40% av respondenterna i en global undersökning att ”kvalitet” var den avgörande faktorn i valet av husdjursprodukt. Hela 81% av husdjursägare över hela världen är “helt” eller “något” överens om att de vill se samma kvalitetsstandarder för sitt husdjurs mat som för deras egen. En annan mycket inflytelserik trend för sällskapsdjur är naturliga ingredienser. Detta speglar övergången mot ”clean label” och det ökande antalet kunder som tittar på ingrediensförteckningen innan de köper. Mer än hälften av husdjursägare (52%) uppger att “tillverkat med naturliga ingredienser” på en produkt påverkar deras sannolikhet att köpa den.

Hälsa för både mig och mitt husdjur
Hälsa kommer fortsätta vara en topp-prioritet för människor under och efter pandemin, något som har och kommer fortsätta att spilla över på husdjuren. Försäljningen av kosttillskott för husdjur ökade med 21% under 2020, pådrivet av konsumenternas oro över inte bara sin egen utan också sitt husdjurs hälsa och välmående i kölvattnet av Covid-19 – detta att jämföra med en årlig tillväxt på 3-5% tidigare år. Kosttillskott tillsammans med fokus på mat med högre kvalitet, motion och kvalitetstid är alla delar i en större hälsorörelse och det är förväntat att husdjursägare kommer fortsätta spendera pengar på premiumprodukter som bidrar till ett mer hälsosamt liv för deras hundar och katter.

P H1 H2
P H1 H2