Bred styrka under måndagen – Två intressanta aktier

Måndagen präglas av en bred styrka med flera index, från olika sektorer, som alla handlas på grönt.
2021-10-18

Idag ser vi hur fler och fler index, såväl som sektorer, återtar förlorad mark och handlas upp ovanför kortsiktiga glidande medelvärden. De senaste veckorna har präglats av en högre volatilitet och en svaghet hos flera index men läget ser nu ut att ljusna. I USA ser vi hur både det mer värdetunga Dow Jones och det mer tillväxtorienterade Nasdaq handlas ovanför långsiktiga och kortsiktiga glidande medelvärden. Detta gäller även för Sveriges storbolagsindex OMXS30 medan First North, som i större utsträckning består av tillväxtbolag, fortfarande handlas under långsiktiga glidande medelvärden men ovanför kortsiktiga.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Amerikanska index ovanför viktiga nivåer
 • Styrka på OMXS30 – First North fortfarande under långsiktiga glidande medelvärden
 • Sektorer som leder uppgången med relativ styrka
 • Två intressanta aktier

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Amerikanska index ovanför viktiga nivåer

Under slutskedet av förra veckan tog sig Dow Jones på nytt ovanför kortsiktiga glidande medelvärden. Nasdaq, som missgynnats en del av den amerikanska 10-årsräntans styrka under de senaste veckorna, kom tillbaka starkt efter att ränteuppgången pausade förra veckan. Det är positivt att båda dessa index nu befinner sig ovanför viktiga nivåer och vi går även in i en säsongsmässigt stark period för marknaden vilket ökar sannolikheten för utbrott till nya all time highs framåt.

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

Styrka på OMXS30 – First North fortfarande under långsiktiga glidande medelvärden

De senaste tre veckorna har präglats av en svaghet men OMXS30 har trots detta hela tiden befunnit sig i en långsiktig uppåttrend. Kursen studsade för två veckor sedan på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde.

Positiva tecken börjar nu rada upp sig för Sveriges storbolagsindex. Klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, har alla signalerat en hög rädsla på börsen i närtid, detta öppnade i sin tur för att nedgången potentiellt hade ett begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara så pass hög under inledningen av en större börsnedgång. Precis som i USA, svänger historiska säsongsmönstret för detta index om till positivt härifrån.

Idag handlas även OMXS30 ovanför kortsiktiga, såväl som långsiktiga glidande medelvärden vilket är ett steg i rätt riktning för en återhämtning.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

Situationen för det mer tillväxtorienterade First North har däremot varit en helt annan. Detta index har sedan februari handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Detta har skett i ljuset av en uppåttrendande amerikansk 10-årsränta vilket missgynnat de flesta aktier, listade på detta index.

Under förra veckan handlades dock First North upp över kortsiktiga glidande medelvärden och visade även en relativ styrka under några av dagarna. Dessa rörelser skedde i anslutning till att den amerikanska 10-årsräntan mötte ett stort motstånd.

 • First North

Dagsgraf på First North

Sektorer som leder uppgången med relativ styrka

Bank och energi är två sektorer som visar relativ styrka under de senaste veckorna medan sektorer med tyngre vikt av högt värderade tillväxtbolag, såsom gaming och igaming, har gått svagare. Styrkan hos bank och energi fortsätter under måndagen och båda har brutit upp från tidigare motståndsnivåer. Inom energi såg vi under förra veckan hur uran stack ut med en extraordinär styrka, detta fortsätter även under måndagen och den amerikanska ETF:en som innehåller uranaktier handlas nu i toppen av sin range. Koppar, som gick svagt från och med maj, efter en stor styrka tidigare under 2021 och 2020, har fått tillbaka sin forna kraft och handlas nu i toppen av sin range.

 • ETF för finanssektorn

Dagsgraf på ETF för finanssektorn

 • ETF för energisektorn

Dagsgraf på ETF för energisektorn

 • ETF för uransektorn

Dagsgraf på ETF för uransektorn

 • Koppar

Dagsgraf på Kopparterminer

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Två intressanta aktier

uran– och koppartemat ser vi idag två aktier som visar upp intressanta komponenter. Både svenska Filo Mining och amerikanska Energy Fuels visar upp följande:

 • Båda aktierna bottnade i närtid genom en dubbelbotten-formation efter en längre konsolidering vilket är ett mönster som skakar ur många svaga aktieägare och ökar sannolikheten för en framgångsrik breakout.
 • Båda aktierna handlas ovanför kortsiktiga och långsiktiga glidande medelvärden.
 • Båda aktierna handlas i toppen av sina konsoliderings-zoner.
 • Båda aktierna tillhör sektorer som visat relativ styrka tidigare under 2020 samt i närtid.

Filo Mining tillhör Lundingruppen och ger dig framförallt exponering mot koppar men även guld och silver. Bolagets gruvrättigheter finns i San Juan som ligger både i Chile och Argentina. Lundinssfären har en lång och imponerande historia av att leverera framgångsrika resultat på sina projekt.

 • Filo Mining

Dagsgraf på Filo Mining

Energy Fuels är USA:s största uranproducent och bolaget är dessutom skuldfritt. De har även inlett produktion av så kallade rare earth elements (REE:s). Den amerikanska staten har nyligen fastställt att man vill bygga upp ett uranlager för framtiden, dessutom är USA nettoimportörer av REE:s från Kina, detta är troligen något man vill minska beroendet av så snart som möjligt. Energy Fuels gör gällande att de kommer kunna producera 10% av USA:s behov av REE:s. Bolaget är därför välpositionerat och kan förse USA med två behov som ligger i landets intresse.

 • Energy Fuels

Dagsgraf på Energy Fuels

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.