Återhämtning för index under fredagen – Krypto visar styrka

Under fredagens handel återhämtade OMXS30 stora delar av gårdagens fall, samtidigt ser vi hur en viktig nivå utmanas inom kort.
2021-08-20

Precis som vi sett vid tidigare kursfall under 2021 så återhämtar sig index nästan omedelbart. OMXS30 öppnade starkt under fredagen men testar inom kort en viktig nivå. Fler och fler aktier har under de senaste veckorna brutit ned från tidigare uppåttrender vilket utgör en underliggande varningsflagga. Krypto har hittat tillbaka till sin forna styrka och vi ser tydligt hur en kryptovaluta tar täten med ett utbrott till en ny all time high.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 testar viktig nivå underifrån – Avvaktan på riktning hos amerikanska index
 • Tre aktier som hållit emot under de senaste veckorna och som ligger kring intressanta nivåer
 • Krypto hittar tillbaka till gammal styrka – En kryptovaluta sticker ut

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 testar viktig nivå underifrån – Avvaktan på riktning hos amerikanska index

Det återstår att se om detta blir en i raden av blixtsnabba rekyler under 2021 som OMXS30 återhämtar sig från. I dagsläget ser vi på timgrafen hur detta index testar sin gap-nivå från gårdagen. Tills dess att denna nivå har tagits ut är det oerhört svårt att uttala sig om riktning framåt. Dow Jones bröt under förra veckan ut till en ny all time high men klarade inte av att hålla denna nivå. I dagsläget handlas detta index under breakout-nivån men ovanför viktiga glidande medelvärden. Nasdaq har under ett antal veckor handlats med en negativ divergens gentemot sin RSI-indikator. Tills dess att denna negativa divergens bryts är det fortsatt ett avtagande momentum vi ser i trenden.

 • OMXS30

Timgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

Tre aktier som hållit emot under de senaste veckorna och som ligger kring intressanta nivåer

Utöver det faktum att samtliga index som nämndes ovan, har visat svaghet i närtid, så ser vi även hur många aktier som finns noterade på dessa index har brutit ned från tidigare uppåttrender. Detta utgör en varningsflagga som är viktig att hålla koll på. Vi ser dock tre aktier som handlas nära toppen av sin range och som dessutom visat relativ styrka i närtid. Om de klarar att hålla sig kvar kring dessa nivåer kan ett läge uppstå framåt.

 • Arcitc Paper

Veckograf på Arctic Paper – Bilden är klickbar

 • Mene inc

Veckograf på Mene inc – Bilden är klickbar

Veckograf på Alphahelix – Bilden är klickbar

Krypto hittar tillbaka till gammal styrka – En kryptovaluta sticker ut

Krypto har handlats starkt under de senaste veckorna och återhämtat stora delar av tidigare kursfall. Bitcoin och Ethereum har fortfarande overhead supply kvar att hantera. Cardano sticker ut med en tydlig relativ styrka och en ny all time high notering under fredagens handel.

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin – Bilden är klickbar

 • Ethereum

Dagsgraf på Ethereum – Bilden är klickbar

 • Cardano

Dagsgraf på Cardano – Bilden är klickbar


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.