Alphahelix – kraftigt ökad omsättning och leverar sitt bästa kvartalsresultat

Den 12:e augusti publicerade Alphahelix bolagets delårsrapport för perioden april-juni 2021.
2021-08-14

Den 12:e augusti publicerade Alphahelix bolagets delårsrapport för perioden april-juni 2021. Bolaget presenterade ett av sina bästa kvartal någonsin och aktien har reagerat positivt på nyheten. Denna artikel sammanfattar de viktigaste händelserna under kvartalet samt en kort genomgång om bolagets verksamhet.

Kort information om Alphahelix och dess verksamhet

AlphaHelix Molecular Diagnostics är moderbolag till tre helägda dotterbolag, Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB och Cybergene. Den operativa verksamheten sker framförallt i dotterbolagen, i moderbolaget finns patenterad teknologi som möjliggör identifiering av virus och bakterier.

AlphaHelix Molecular Diagnostics dotterbolag

Techtum Lab

Techtum Lab är en distributör som säljer utrustning för PCR QPCR, NGS diagnostik samt vätskehantering och lagring. Bolagets sortiment kännetecknas av att produkterna har en god kostnadseffektivitet samt bidrar med förbättrade resultat för användaren.

Techtum Lab har varit det bolag som framförallt bidragit till den ökade omsättningen. Detta är knappast förvånande med tanke på att produkterna har en stark koppling till covid testningen. Däremot anger bolaget att icke covid relaterade produkter också haft en positiv utveckling. En stor del av den omsättningsökning som skedde under det andra kvartalet är kopplad till Techtums erfarenhet av att bygga upp laboratorier för covid testning.

I rapporten uppges att Techtum Lab haft svårt att boka in säljbesök men hoppas på en normalisering under Q3.

AlphaHelix Technologies

Technologies utvecklar, tillverkar och säljer två olika produkter, BugScreener™ och Rob™, via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken. Produkterna är baserade på befintliga patent i moderbolaget. BugScreener™ är en plattform som används för att detektera multiresistenta bakterier. Bolagets andra produkt Rob™ är en vätskerobot för automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner.

Technologies båda produkter har presterat sämre under det andra kvartalet, vilket kan kopplas till att dess kunder har varit upptagna med pandemin. Alphahelix Technologies resurser har allokerats till Techtum på grund av den aggressiva tillväxten och efterfrågan som Techtum har behövt möta.

Cybergene

Alphahelix förvärvade Cybergene under det andra kvartalet. Bolaget utvecklar, producerar och säljer genetisk fosterdiagnostik samt genetisk missfalls- och infertilitetsdiagnostik. Bolagets produkt, ChromoQuant™,  används för att kvantifiera genetiska defekter hos foster samt genetiska defekter som leder till missfall eller manlig sterilitet.

Förvärvet finansierades genom en nyemission om ett antal av 10 566 483 aktier. Nyemissionen var huvudsakligen riktad mot Erik Selin.

Andra kvartalet i siffror

  • Nettoomsättning uppgick till 15 778 kSEK, en ökning med 154 % jämfört med Q2 2020.
  • Resultatet blev 3 537 kSEK under Q2 2021 jämfört med -767 kSEK Q2 2020
  • Soliditeten ökade från 38 % till 66 % QoQ

Finansiell ställning

Under 2021 har Alphahelix haft en stark positiv utveckling av kassaflödet och totalt har bolaget visat en genererad vinst om 5,1 mSEK under 2021. Nyförvärvet Cybergene bidrog med 497 kSEK i omsättning och 154 kSEK i vinst under juni månad.

Framtidsutsikter

Alphahelix nämner att den goda försäljningsökningen fortsätter under juli, vilken uppgick till en god bit över 200 %. Bolaget guidar mot att koncernen har en god förmåga att fördubbla sin omsättning under 2021 jämfört med 2020.