Två medtechbolag som funnits på vår radar länge men som först nu börjar se tekniskt intressanta ut

Två medtechbolag med vitt skilda affärsmodeller som båda ser tekniskt intressanta ut efter långa konsolideringar.
2021-09-12

Electromed tillverkar luftvägsprodukter som hjälper människor med andningssvårigheter. Primärt ligger bolagets fokus på att sälja en produkt de kallar för “smartvest®”. Denna väst hjälper individer som lider av Bronkit att andas normalt. Västen är integrerad med ett system som finns att ladda ned som en applikation. Genom denna får individen vägledning och relevanta mätningar på sin andning. För att få ta del av denna väst måste först en läkare diagnostisera patienten med bronkit. Därefter skriver läkaren ut västen som ersätts genom patientens sjukförsäkring.

Electromeds affärsmodell går därför ut på att sälja in västen till läkare och förklara fördelarna för både patienten och sjukhuset. Bolaget bedömer att utbredningen av bronkit växer med 9% om året. Electromed estimerar att ca 4.2 miljoner vuxna Amerikaner lider av bronkit och där ca 630 000 individer skulle dra nytta av en “smartvest”. I dagsläget är det endast omkring 70 000 individer som får en sådan behandling. Det finns med andra ord en stor, växande, marknad att penetrera. Även om marknadsutsikterna länge sett spännande ut för Electromed har bolaget kämpat med att få igång en organisk tillväxt. De har länge varit lönsamma och sitter därmed på en stark kassa. Bolaget har med andra ord goda förutsättningar för att börja växa men än så länge har detta inte inträffat.

Aktien har dock i närtid brutit upp från en range-topp som sattes den 10 februari. I skrivande stund handlas aktien sidledes medan EMA10 kommer ikapp.

Electromed

Dagsgraf på Electromed

Micropos Medical är ett medtech bolag med inriktning på strålbehandling. Bolagets produkter är utvecklade för att öka precisionen i strålningen för att därmed kunna minska antalet strålningstillfällen. Bolaget har genom flera års arbete certifierat och fått ut sin produkt RayPilot® på marknaden. RayPilot® är ett elektromagnetiskt positioneringssystem som möjliggör att genom hög precision kontinuerligt kunna följa rörelsen av cancertumörer för att säkerställa att strålningen sker på rätt plats. Micropos beskriver RayPilot® som ett GPS-system där tumörens exakta position uppges i realtid.

Den ökade precisionen möjliggör så kallad hypofraktionering, alltså där färre strålningstillfällen äger rum men stråldosen blir högre. Systemet består av tre delkomponenter, en sändare som placeras i tumörområdet, en mottagare och en mjukvara som visar sändarens position och rörelse. Det som är intressant med bolagets produkt är att det tagit lång tid att validera teknologin och öka spridningen för dess nytta, men ju fler kunder de lyckas vinna ju mer bedömer bolaget att betalningsviljan kommer öka. Ju mer volym de får på sin försäljning, desto högre marginaler erhåller de. Risken är större i denna aktie, bolaget levererar i dagsläget inget operativt kassaflöde och det finns därför en underliggande risk för nya aktieutspädningar vilket är en risk värd att ta i beaktning.

Aktien har konsoliderat sedan augusti 2020 men har de senaste dagarna klättrat upp till toppen av sin range. De senaste fyra handelsdagarna har präglats av en sidledes rörelse medan glidande medelvärden kommer ikapp.

Micropos Medical

Dagsgraf på Micropos Medical

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.