Teknisk Setup – Zwipe

Den norska aktien Zwipe har rört sig på ett intressant sätt under en ganska lång period.
2021-04-06

Den norska aktien Zwipe har rört sig på ett intressant sätt under en ganska lång period. Grafen uppfyller många av de kriterier vi kollar på.


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.


 

Om vi börjar med veckografen ser vi hur aktien noterades under januari 2019. Aktien inledde en väldigt tydlig nedåttrend omedelbart efter detta. Kursen bottnade i mars 2020 och inledde därifrån en lika tydlig uppåttrend. Aktien har sedan oktober konsoliderat mellan noteringskursen från 2019 och EMA30, vilket illustreras av pilarna. Vi ser hur kursen vid tre separata tillfällen försökt att etablera sig ovanför noteringskursen för att sedan falla ned. Aktien har dock visat upp ett intressant volymmönster sedan inledningen av 2021. Vi ser tydligt hur veckor av uppgång har präglats av stark volym medan veckor av nedgång har präglats av lägre volym. För fyra veckor sedan lade sig även kursen ovanför den viktiga nivån som agerat motstånd sedan aktiens notering. Nu är aktien inne på sin fjärde vecka ovanför denna nivå, samtidigt som EMA10 kommer ikapp.

Här ser vi på dagsgrafen precis det mönster som berördes ovan, men ännu mer tydligt. Kursen har sedan slutet av 2020 genomgått 4st urskakningar på relativt låg volym, för att sedan snabbt återhämta sig på högre volym. Detta är det VCP-mönster vi vill se. Nu befinner sig kursen i toppen av sin range och ser tämligen redo ut att bryta upp. Det återstår att se om kursen behöver mer tid, men nivån omkring 30.6 blir intressant att bevaka för en eventuell breakout.