Tekniska setups Nyheter

Teknisk Setup – Zwipe

2021-04-06
Lost Password?

Den norska aktien Zwipe har rört sig på ett intressant sätt under en ganska lång period. Grafen uppfyller många av de kriterier vi kollar på.

Om vi börjar med veckografen ser vi hur aktien noterades under januari 2019. Aktien inledde en väldigt tydlig nedåttrend omedelbart efter detta. Kursen bottnade i mars 2020 och inledde därifrån en lika tydlig uppåttrend. Aktien har sedan oktober konsoliderat mellan noteringskursen från 2019 och EMA30, vilket illustreras av pilarna. Vi ser hur kursen vid tre separata tillfällen försökt att etablera sig ovanför noteringskursen för att sedan falla ned. Aktien har dock visat upp ett intressant volymmönster sedan inledningen av 2021. Vi ser tydligt hur veckor av uppgång har präglats av stark volym medan veckor av nedgång har präglats av lägre volym. För fyra veckor sedan lade sig även kursen ovanför den viktiga nivån som agerat motstånd sedan aktiens notering. Nu är aktien inne på sin fjärde vecka ovanför denna nivå, samtidigt som EMA10 kommer ikapp.

Här ser vi på dagsgrafen precis det mönster som berördes ovan, men ännu mer tydligt. Kursen har sedan slutet av 2020 genomgått 4st urskakningar på relativt låg volym, för att sedan snabbt återhämta sig på högre volym. Detta är det VCP-mönster vi vill se. Nu befinner sig kursen i toppen av sin range och ser tämligen redo ut att bryta upp. Det återstår att se om kursen behöver mer tid, men nivån omkring 30.6 blir intressant att bevaka för en eventuell breakout.

mer om ämnet