Tre bolag vars grafer ser intressanta ut

Vi ser idag ett svenskt och två amerikanska bolag vars grafer ser intressanta ut, det svenska har en diskutabel fundamenta medan de två amerikanska visar en stark tillväxt inom olika sektorer.
2021-06-16

Att göra en fundamental värdering av SAS är i dagsläget mer eller mindre omöjligt. Det är otroligt många variabler som påverkar. Vi har dels aspekten av den norska konkurrenten “Norwegian Air Shuttle” som antingen klarar sig eller går i konkurs. Vi har även stigande bränslepriser vilket bör påverka bolaget negativt. Sist men inte minst har vi även pandemi-restriktionerna som borde släppa men där nya mutationer av viruset kan förlänga dessa. Men om vi släpper dessa resonemang för ett ögonblick så ser vi hur aktien visar ett intressant mönster och i skrivande stund ser marknadens sammanvägda uppfattning ut att luta mer åt ett positivt utfall för bolaget.

  • SAS

Dagsgraf på SAS –  Bilden är klickbar

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Lazydays, som säljer nya och begagnade husvagnar samt står för service av dessa, har gynnats mycket av pandemirestriktioner sedan Corona-utbrottet. Bolaget har visat en god tillväxt både i top- och bottom line och sitter nu dessutom på en stor kassa som kan användas till återköp av egna aktier eller förvärv av konkurrenter. Bolagets ledning har dessutom handlat friskt i aktien både under 2020 och 2021. Om bolagets tillväxt är hållbar även efter att pandemirestriktionerna har släppt är svårt att avgöra men grafen ser i dagsläget intressant ut. Aktien tangerar sin tidigare range-topp och en breakout skulle även innebära en ny all time high notering.

Dagsgraf på Lazydays – Bilden är klickbar

Ammo Inc tillverkar och säljer vapenammunition till privata aktörer såväl som till den amerikanska militären. Bolagets omsättning har vuxit kraftigt de senaste åren samtidigt som marginalerna fortsätter förbättras. I takt med att en volymuppskalning sker minskar bolagets fasta kostnader i förhållande till dess omsättning varför bolaget, av allt att döma, går mot en bestående lönsamhet. Aktien har konsoliderat under ett antal månader men har nu, i det korta perspektivet, brutit upp från viktiga nivåer.

  • Ammo Inc

Dagsgraf på Ammo Inc – Bilden är klickbar

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.