Svenska kopparbolaget som utmanar intressanta nivåer

Koppar har, som många känner till, gått väldigt bra sedan priset bottnade efter Corona-kraschen.
2021-04-07

Koppar har, som många känner till, gått väldigt bra sedan priset bottnade efter Corona-kraschen. Denna uppgång kan ges en rad olika förklaringsmodeller. Ett bristande utbud av höghaltig koppar, en stundande efterfrågeboom tack vare ESG, en sjunkande dollar och ren spekulation kan alla tänkas utgöra viktiga faktorer bakom prisuppgången.

Vi belyste samtliga av dessa faktorer när vi i augusti 2020 publicerade vår trendspaning om koppar.


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.


 

Här ser vi på veckografen hur det har varit ett väldigt starkt momentum i uppgången.

Copperstone Resources

Svenska Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag. Bolaget kommunicerade under 2019 ut att de planerar att återstarta produktionen av koppar i Viscaria-gruvan i Kiruna någon gång mellan 2023-2024. Bolaget har lämnat estimat för en framtida produktion om 25 000 ton av högkvalitativ koppar per år. Om bolaget lyckas med detta blir Viscaria-gruvan en av norra europas största koppargruvor.

Vi fick upp ögonen för detta bolag efter att ha sett aktiegrafen som innehåller en rad intressanta komponenter. Kursen genomgår i dagsläget, enligt vår tolkning, en potentiell cup with handle.

Här ser vi en veckograf av aktien. Till att börja med bröts den långsiktiga nedåttrenden genom några veckor av stark uppgång på skyhög volym. Därefter inleddes, under sommaren 2020, en nedgång, eller nödvändig urskakning, beroende på hur man ser på det. Kursen stängde dock alltid ovanför EMA50. Efter urskakningen inleddes en uppgång som präglades av högre volym. Därefter kom en ny, kortare nedgång. Slutligen har vi sett ett antal veckor som präglats av låg volatilitet och volym. En eventuell breakout, som sker på hög volym, ovanför den horisontella linjen som ritats ut, skulle vi tolka som styrka.

Här ser vi på dagsgrafen, allt det som nämndes ovan, fast ännu mer tydligt.