Teknisk Spaning – Bactiguard

Bactiguard Holding är verksamma inom medicinteknik.
2021-05-11

Bactiguard Holding är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och producerar infektionshämmande katetrar för urin, luft- och blodvägar. Produkterna består av ädelmetaller med tunt ytskikt som minskar risken för infektioner och långvariga bildningar av bakterier.

De tio största ägarna äger 82,1 % av kapitalet vilket innebär att free float i aktien är låg. Vi noterar även att insiderköp ägt rum under flertalet tillfällen både under 2020 och 2021.


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.


Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Grafen

På veckografen ser vi hur Bactiguard-aktien, i dagsläget, ligger i en intressant range och visar relativ styrka gentemot sitt index. I grafen nedan ser vi hur aktien genomgått en konsolidering sedan sommaren 2020. Vid botten av sin konsolidering hittade aktien stöd vid EMA50 och har sedan dess klättrat upp till toppen av sin range. Nu ser vi hur en potentiell Cup With Handle håller på att skapas.

Veckograf på Bactiguard – Bilden är klickbar

Aktien är nu inne på sin sjunde vecka i rad av tight prisrörelse i toppen av sin range. Aktiens prisrörelse kan komma att påverkas av svaghet på Mid Cap index i närtid. Men om indexet stabiliseras framåt kan detta vara en graf att hålla extra utkik på. Om det sker så betraktar vi fortsatt låg volatilitet och låg volym som något positivt och något som ökar sannolikheten för en framgångsrik breakout.