Nanologica ligger i en intressant range

Nanologicas kompetens ligger i att ta fram bättre och billigare läkemedel genom att producera nanoporös silika, och genom detta styra form och ytegenskaper hos silikapartiklar.
2021-04-22

Nanologicas kompetens ligger i att ta fram bättre och billigare läkemedel genom att producera nanoporös silika, och genom detta styra form och ytegenskaper hos silikapartiklar. Vi har haft Nanologica under bevakning sedan september 2020 och tycker bolagets framtid ser spännande ut.

Aktien har rört sig väldigt intressant under en längre tid. Kursen bröt för ett antal veckor sedan en långsiktig range som etablerats och aktien ser, enligt vår mening, fortsatt konstruktiv ut. Graf finns nedan.


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, antingen på grund av att den enskilda aktien viker ned, eller att börsen i sin helhet viker ned. Det är därför oerhört viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.


Veckograf på Nanologica

På veckografen ser vi hur aktien under 2019 bröt en långsiktig nedåttrend på väldigt hög volym. Därefter ser vi hur aktien etablerar en ny långsiktig range i en konsolidering. Under konsolideringsfasen ser vi hur ett antal veckor präglas av ackumulation. Senare ser vi hur aktien bryter upp från den rangen som etablerats sedan tidigare, denna breakout sker på hög volym. Därefter går aktien in i, vad vi betraktar som, en ny konsolidering. Under denna nya konsolidering har EMA10 genomgående respekterats.

Dagsgraf på Nanologica

På dagsgrafen ser vi en ännu tydligare bild av det som berördes ovan. Aktien rör sig i ett VCP-mönster innan breakouten från det långsiktiga motståndet sker. För ett antal dagar sedan såg vi hur en dag präglades av väldigt hög volym, om detta är ett köp från en enskild aktör lämnar vi osagt. Men röda dagar har präglats av låg volym. Aktien försökte nyligen testa nivån omkring GAP-motståndet som etablerades i den tidiga, nya, konsolideringsfasen. Nu ser aktien, enligt vår mening, ut att bygga ett nytt VCP-mönster innan den bryter upp. Om så blir fallet, är det ändå svårt att uttala sig om när detta sker, vi håller aktien under bevakning och betraktar låg volatilitet och låg volym positivt och något som ökar sannolikheten för en framgångsrik breakout.