ESG-aktien som utmanar sin all time high nivå

Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter.
2021-04-06

Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.

Aktien har rört sig på ett sätt som väckt vår uppmärksamhet under en längre period och ligger nu i en väldigt intressant range.


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.


 

Här ser vi på veckografen hur aktien visar upp ett antal intressanta mönster. Aktien gick väldigt bra under 2019. Under corona-kraschen tog aktien mycket stryk men den höll sig fortfarande ovanför EMA50, vilket gjorde att den mer långsiktiga uppåttrenden fortfarande var intakt. Vi ser hur kursen under januari 2021 försökte bryta upp ovanför sin tidigare all time high notering. Detta försök misslyckades dock. Aktien genomgick därefter en urskakning och ser, sedan dess, ut att bygga en potentiell cup with handle. Vi ser även hur aktiens volym faller från vänster till höger i den senaste konsolideringen. Slutligen noterar vi att kursen i dagsläget konsoliderar ovanför sin tidigare all time high nivå som illustreras av pil nummer 1.

Här ser vi på dagsgrafen, det mönster som nämns ovan, fast ännu mer tydligt. Aktiens volym har fallit från vänster till höger. För ett antal dagar sedan såg vi en positiv dag på hög volym, vilket ligger i linje med det vi gärna ser till höger i basen. Vi ser det som positivt om aktien härifrån fastnar ett kortare tag kring den zon vi har ritat ut. Om detta dessutom sker på fallande volym och fallande volatilitet kan aktien lägga upp sig väl för en eventuell breakout. Vi kommer följa denna rörelse noggrant de kommande veckorna.