Teknisk Setup – Zinzino

Zinzino har gått väldigt bra på börsen, vi skrev vår första aktiespaning om bolaget 2019.
2021-03-24

Zinzino har gått väldigt bra på börsen, vi skrev vår första aktiespaning om bolaget 2019. Vi skrev även en uppdatering i anslutning till bolagets Q3-rapport 2020. Om läsaren vill bekanta sig mer med bolaget kan läsning av dessa artiklar vara att rekommendera.

First North Index har visat en del svaghet de senaste veckorna och har därmed dragit med sig många aktier ned. Under denna period har Zinzino hållit emot relativt väl och befinner sig fortfarande över viktiga tekniska nivåer.


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.


 

Här ser vi på dagsgrafen hur aktien genomgått en konsolidering de senaste veckorna. Rörelsen uppfyller ett antal parametrar VCP-parametrar som ofta föranleder en breakout och fortsatt uppgång. Som pilarna indikerar har konsolideringen sett 2st shakeouts, varav den senaste föll under EMA50 och sannolikt skakade av sig svaga ägare. Aktien hämtade därefter tillbaks till en högre nivå relativt snabbt. Nu ser vi hur volatiliteten och volymen sjunkit avsevärt de senaste dagarna vilket kan vara ett tecken på att kortsiktig jämvikt har uppnåtts och att säljarna börjar ta slut.

Många breakouts har misslyckats på sistone och klimatet är i dagsläget inte helt optimalt varför en mindre positionsstorlek kan vara att föredra om en position tas.

Disclaimer: Vi har själva en köpstopp order vid en eventuell breakout.