Svenska index bryter under måndagen upp till nya högstanivåer

Måndagens handel präglas av styrka på flera svenska index och i synnerhet på Mid Cap index.
2021-07-12

Förra onsdagen såg vi hur OMXS30 försökte bryta upp men detta följdes av en svag rörelse dagen efter. Denna svaga rörelse följdes dock i sin tur av en snabb återhämtning och idag ser vi hur detta index fullföljer en breakout till en ny all time high. Vidare ser vi hur Mid Cap index fortsätter leda på uppsidan med en uppgång om 1,75 %.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Ny all time high för OMXS30 och Mid Cap index – First North släpar
  • Två aktier som handlas starkt på First North under måndagen

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Ny all time high för OMXS30 och Mid Cap index – First North släpar

OMXS30 har handlats sidledes sedan april, förra veckan försökte sig detta index på ett utbrott till en ny all time high men detta försök misslyckades i ett inledande skede. Därefter skedde en snabb återhämtning och under måndagen följer nu OMXS30 med Mid Cap index upp till en ny all time high. Mid Cap index har sedan tidigare lett uppgången och detta fortsätter även under måndagshandeln. Vi ser samtidigt hur First North index ligger längre ned i sin range och hur detta index inte återhämtat sig lika övertygande från förra veckans fall.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

  • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

  • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Två aktier som handlas starkt på First North under måndagen

Trots att First North släpar gentemot övriga index ser vi ett antal aktier som sticker ut och handlas starkt. Två av dessa är Integrum och Genovis. Integrum har sedan tidigare handlats till en relativ styrka gentemot sitt index. Genovis bryter idag upp till en ny all time high efter ett VCP-mönster.

Dagsgraf på Integrum – Bilden är klickbar

  • Genovis

Dagsgraf på Genovis – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.