Genovis – Ännu ett kvartal med lönsam tillväxt

Genovis är ett bioteknikbolag, den största inriktning sker inom verksamheten mot utveckling av nanoteknik och nanopartiklar.
2021-04-29

Genovis är ett bioteknikbolag, den största inriktning sker inom verksamheten mot utveckling av nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT teknologi är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis enzymer befinner sig på en marknad som omfattar hela life science och biotech supply industrin.

Allt fler av  Genovis  kunder inom biopharmaindustrin använder nu produkterna längre fram i värdekedjan för utveckling av biologiska läkemedel.

Bolaget rapporterade idag för perioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 37 % till 15 723 TSEK (11 475) TSEK.
  • Organisk tillväxt under kvartalet uppgick till 21 %.
  • EBITDA uppgick till 1 958 TSEK, att jämföra med -847 TSEK under Q1 2020 z
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 607 TSEK, en väsentlig förbättring jämfört med Q1 2020 som uppgick till -1 915 TSEK.
  • Vinst per aktie landade på 0,02 kr, att jämföra med -0,03 för den jämförande perioden.

Tillväxten fortsätter trots pandemin

Genovis VD, Fredrik Olsson, öppnade VD-ordet med att konstatera hur Genovis levererat omsättningstillväxt 26 kvartal i rad (YoY). Kvartalet inleddes med en dämpad kundaktivitet till följd av Covid-19. Efterhand som kvartalet gick skedde dock en gradvis ökande aktivitet i USA och Europa, även den asiatiska marknaden visade fortsatt stark tillväxt.

Kärnaffären fortsätter visa vägen

Kärnaffären för enzym inom Analytics stod för en 21-procentig tillväxt och ligger i linje med den tillväxt affärsområdet visade under Q4-rapporten. Bolagets antrikroppsaffär i USA påverkas fortsatt av en allmänt minskad diagnostik på grund av pandemin.

Nytt samarbete för att stärka kunderbjudandet

Genovis kommunicerade under Q1-rapporten hur de ingått ett samarbete med Waters i syfte att tillsammans utveckla och marknadsföra gemensamma arbetsflöden för biokemisk analys av proteiner och biologiska läkemedel.

Det finns utrymme för synergi genom detta samarbete då Waters utvecklar analysinstrument som är robusta och enkla för användaren och därmed sänker tröskeln för att implementera avancerad proteinanalys.

Genovis VD kommenterar hur han ser fram emot att bolagets egna unika enzymteknologi kombineras med Waters instrument för att underlätta för kunder i sin strävan att utveckla nya och säkrare läkemedel.

Fler samarbeten framåt

Fredrik uttryckte även i kvartalsrapporten att Genovis kommer fortsätta arbetet med att etablera fler industriella samarbeten för att expandera affärsmöjligheterna framåt. Bland annat nämns antikroppsmärkning, glycomics och automation som områden där det finns utrymme för kompletterande teknologier som kan stärka kunderbjudandet.

Investeringar för framtiden

Bolaget har fortsatt att investera i R&D. Under kvartalet har man förstärkt teamen inom forskning, produktutveckling och produktion för att fortsätta växa. Dessa investeringar sätter, enligt VDn, tydliga avtryck i Genovis pipeline som är stark och diversifierad inom glycomics, automation och antrikroppsmärkningen. Han ser även potentiellt nya applikationsområden.

Sammantaget är det imponerande att Genovis fortsätter leverera tillväxt, trots de utmaningar som uppstått till följd av Covid-19.

Grafen


Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är en köp- eller säljrekommendation. Grafen, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.


 

Veckograf på Genovis