Styrka på amerikanska småbolagsindex under tisdagen

Blandade rörelser på svenska index under tisdagen, samtidigt öppnar USA starkt.
2021-08-24

Idag ser vi hur OMXS30 testar sin gap-zon från i fredags för andra dagen i rad. Kursen har nu misslyckats vid båda tillfällena. Flera olika amerikanska index öppnar däremot starkt. Vi ser även hur energisektorn genomgått en snabb återhämtning under de senaste två dagarna.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 kvar under gap-zon – USA öppnar starkt på flera fronter
 • USA:s energiindex (XLE) handlas upp efter styrka i oljepriset
 • Två bolag från traditionella sektorer som bryter upp

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 kvar under gap-zon – USA öppnar starkt på flera fronter

OMXS30 handlas fortsatt kvar under sin gap-zon från i fredags. Amerikanska index öppnar tisdagen desto starkare. Vi ser hur Dow Jones återigen befinner sig ovanför sin utbrottsnivå från förra veckan. Nasdaq bryter både upp till en ny all time high men detta index bryter även upp från sin negativa divergens som vi belyst om tidigare. Både Small Cap index (IWM) och Micro Cap index (IWC) studsar även på viktiga nivåer.

 • OMXS30

Timgraf på OMXS30

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones

[prenumeration2]

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

 • IWM

Dagsgraf på IWM

 • IWC

Dagsgraf på IWC

USA:s energiindex (XLE) handlas upp efter styrka i oljepriset

Oljepriset studsade under gårdagen starkt kring EMA200. Detta skedde efter kortsiktig svaghet i dollarpriset. Idag ser vi även hur XLE handlas upp ovanför detta glidande medelvärde som kan användas för att signalera om den långsiktiga uppåttrenden är intakt.

 • XLE

Dagsgraf på XLE

Två bolag från traditionella sektorer som bryter upp

Det svenska oljebolaget Enquest, vars aktie tidigare brutit upp från en långsiktig nedåttrend, bryter dessutom under dagen upp från en etablerad motståndsnivå. Aktien har under de senaste veckorna visat upp en relativ styrka gentemot många amerikanska och kanadensiska bolag i samma sektor. Vi ser även hur det amerikanska stålbolaget Mechel PAO utmanar EMA200 på sin veckograf. Likt många andra stålbolag har denna aktie befunnit sig i en nedåttrend sedan 2011 men vinsttrenden har under de senaste kvartalen vänt till positivt territorium, detta återspeglar sig nu i aktiens pris. Det återstår att se om aktien klarar att hålla sig kvar kring denna nivå under resten av veckan. Om utvecklingen följer i en positiv riktning kan detta vara början på slutet av en långtgående nedåttrend. Det kan därför vara värt att lägga Mechel PAO på minnet framåt.

 • Enquest

Dagsgraf på Enquest

 • Machel PAO

Veckograf på Mechel PAO

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.