Alternativkostnad – eller värdet av det du väljer att inte göra

Alternativkostnad är ett välkänt ekonomiskt begrepp.
2020-01-03

Alternativkostnad är ett välkänt ekonomiskt begrepp. Det används framförallt där beslut och konsten bakom beslutsfattande står i centrum. Vad man utgår ifrån är det faktum att det i nästan alla lägen, finns alternativ att välja mellan. I vårt fall ser vi såklart till allokeringen av kapital. Hur du väljer att placera dina pengar blir avgörande för den avkastning kapitalet i sig genererar. 

Alternativkostnaden är avkastningen från det alternativ som du inte valde. 

Alternativkostnad inom investeringar

Om vi tar ett simpelt exempel för att illustrera vad vi syftar på, kan vi se till valet mellan två aktier. Då leker vi med tanken att det ena bolaget är välskött och tjänar pengar här och nu, medan det andra bolaget har en kraftfull affärsidé med enorm genomslagspotential, men befinner sig i utvecklingsfasen och kräver fortsatt tillskott av kapital.

Vi ser sannolikheten till att det senare bolagets börsvärde kommer att stiga, men för nu rör sig aktien sidleds och vi väljer att placera våra pengar i det bolag som genererar vinst. På så sätt har vi goda chanser att göra avkastning på kapitalet, medan bolaget med stor potential får etablera sig och bevisa att deras affärsidé faktiskt fungerar. 

Kostnaden av att inte äga 

Att äga en potentiell kursraket kan vara extremt lukrativt. Det kan också vara väldigt utmattande. I den tidiga tillväxtfasen krävs ofta nya kapitalrundor, och det kan dröja många år innan något faktiskt händer med kursen. 

Kan kapitalet växa på annat håll?

Att sitta med som aktieägare från början kan uppfattas som lojalt, men det finns egentligen ingen poäng med att äga en aktie i tro om att den ska börja röra på sig längre fram. Så länge man noggrant bevakar utvecklingen, är det mer lönsamt att iaktta från sidlinjen, och låta sitt kapital förräntas någon annanstans under tiden. 

Turnaround-case

Detta fenomen visar sig tydligast på så kallade turn-around-case. Här syftar vi på bolag som varit uppe och vänt, gärna i en första spekulationsfas, där stor tilltro till bolaget etablerats och sedan dött ut. Det kan röra sig om teknikbolag, där spekulanter tagit ut vinsten i förskott och handlat upp aktien långt tidigare än bolaget i sig lyckats visa tillväxt eller vinst. Då kan en vändpunkt med starkt kursras följa. 

Lång tid innan kursen vänder

Det är fullt möjligt att bolagets faktiska potential består, att idén är ypperlig och att man som investerare ser till tidigare toppnoteringar som framtida möjligheter. Men det sitter många bistra ägare i bolaget, som sett sina förluster bli tunga sänken i portföljerna. Det finns också många som tappat tilltro till bolaget, och kräver bevis i form av tillväxt eller vinst, för att acceptera ett högre pris. Därför kan det ta väldigt lång tid innan kursen faktiskt vänder uppåt igen, oavsett om bolagets idé är fantastisk. 

Alternativa Investeringar

I just ett sådant läge är det extra viktigt att se till alternativa investeringar, medan man väntar på att aktien ska bottna och sakta skapa kraft för att sedan skjuta uppåt igen. Under tiden kan man äga bolag som rör på sig, som genererar avkastning här och nu. På så sätt ser man till att kapitalet förräntas, och ökar sina chanser till en långsiktigt bättre avkastning. 

Inom trading delas inga medaljer ut för tålamod, det räcker med att äga när priset rör sig i rätt riktning för att tjäna på affären. 

mer om ämnet