Missade tåg och fallande knivar – att hålla sig långt borta ifrån

I enlighet med artikeln om FOMO, kan det vara lätt att kasta sig efter aktiekurser som plötsligt börjat skjuta uppåt.
2019-12-23

I enlighet med artikeln om FOMO, kan det vara lätt att kasta sig efter aktiekurser som plötsligt börjat skjuta uppåt. Än hellre om man sedan tidigare haft span på bolaget. Det kan också vara lockande att försöka träffa botten, och köpa en aktie som länge fallit och nu upplevs som billig. 

Det är två vanliga och farliga misstag. 

Svaga ägare

Den generella sanningen säger att styrka föder styrka. Men en plötslig uppgång kommer också locka spekulanter, enligt artiklen om övertygelse kommer dessa inte ha stenkoll på varför de äger, eller hur länge de ska äga. En aktie som just skjutit uppåt behöver därför inte ha kraft med sig. Då är det lätt hänt att köpa in sig på en tillfällig topp, och sedan se sin investering kortsiktigt minska i värde. I de lägen en aktie plötsligt skjuter upp aggressivt, är det ofta långt bättre att vänta ut en liten tillbakagång, låta svaga ägare sälja ut sig och sedan rida med på nästa våg uppåt. 

Börsen ska lura så många som möjligt

Det är väldigt sällan en aktie tar hela sin uppgång på extremt kort tid, ofta sker det över åtminstone några veckors tid men även mycket längre. Vissa trender kan pågå i år. Men i längden spelar inköpspriset stor roll, och då är det ofta värt att avvakta lite, även fast det för stunden känns som att man missar tåget. 

Tekniska faktorer

Det kan vara värt att lyfta in tekniska faktorer som RSI, för att se hur mycket styrka det finns i den kortsiktiga trenden uppåt. Är RSI på extremt höga nivåer, är det troligare att uppgången mattas av temporärt och kanske vänder till några hack nedåt, innan ny mark ska tas uppåt. 

Köpvärda billiga aktier

Vad gäller fallande knivar är läget det motsatta. Det är lätt att betrakta en aktie som billig bara för att den har gått ned. Men priset är ju satt enligt marknadssentimentet. Då är den varken dyr eller billig, utan bara prissatt. Om marknaden för tillfället består av mer aggressiva säljare än köpare, trendar aktien nedåt. Då är det helt poänglöst att försöka hitta en botten, eftersom långt fler faktorer än det rent fundamentala styr priset. 

Alternativkostnad

Här vägs även faktorer som alternativkostnad in, då det kan ta väldigt lång tid för en så kallad fallande kniv att vända. Beroende på hur trenden rör sig, och vad det är för typ av bolag, kan det ta veckor, månader såväl som år innan en ny uppgångsfas påbörjas. Att kämpa för att köpa in sig så billigt som möjligt, eller köpa enbart för att den gått ned, ger sällan särskilt mycket värde i det långa loppet. 

Försöka fånga botten

Här blir det istället långt bättre att följa trenden, eller prisrörelserna, och försöka leta efter tecken på att trenden faktiskt har vänt. När en fallande kniv tycks ha fallit klart, kan det vara värt att verkligen börja titta närmare. 

De två fenomenen kan tyckas motsägelsefulla, då man i ena meningen uppmanas avvakta med aktier som gått upp kraftigt, och i den andra ombeds vänta med att köpa tills trenden bevisats. Balansen är det absolut svåraste med handel, och timing blir i det långa loppet väldigt viktigt. 

Poängen blir att inte agera impulsivt eller hektiskt, utan låta trenden vända innan man köper in sig i ett billigt bolag, samt avvakta något med en aktie som skjutit upp hejdlöst under väldigt kort tid.