Tunnelseende – oförmågan att se skogen för alla träd

Alla har vid åtminstone några tillfällen råkat ut för tunnelseende.
2019-12-25

Alla har vid åtminstone några tillfällen råkat ut för tunnelseende. Man kan också kalla det för att stirra sig blind på något. Fenomenet kan likställas med konfirmationsbias, men de två skiljer sig något åt. Tunnelseende syftar här på oförmågan att lyfta blicken – i det här fallet från en specifik aktie. 


Det är lätt att bli smått besatt av de aktier man tittar på, följa allt som skrivs om bolaget slaviskt och hela tiden hålla sig uppdaterad kring aktiekursen. I själva verket är detta oftast smärre poänglöst, men det görs i en känsla av att det bringar trygghet och kanske lugn. Sitter man vid spakarna har man bättre koll. 

Glömmer bort omvärlden

Men risken är också att man ändrar uppfattning kring aktien, då den ofrånkomligt svänger fram och tillbaka. Risken som är än värre dock, är att man genom att stirra sig blind på ett case man redan sitter i, missar flertalet andra spännande rörelser. 

Lyft blicken från aktieportföljen

Det är svårt att lyfta blicken från något man grävt och investerat i, har man väl placerat sina pengar kan det vara väldigt lockande att noggrant följa utvecklingen. Men med ordentlig bank-roll management och övertygelse, enligt andra artiklar vi skrivit, bör man i stället fokusera på att hitta fler bra case, eller bara göra något vettigare med sin tid. 

Handlingsplan för screening av nya aktier

Poängen blir att man inte kan påverka kursen, och att läsa allt om en aktie eller hela tiden hålla sig uppdaterad kring kursen, i sig inte ger något. Har vi gjort en gedigen research och valt att köpa, kan vi lämna resten åt bolaget. Istället kan man följa utvecklingen stötvis, och ha förutbestämda nivåer vid vilka man överväger att öka eller sälja vid.

Att stirra sig blind på aktiens prisrörelse

Konceptet är simpelt och hyfsat självklart, men värdet av att skriva om det finns i att man väldigt enkelt glömmer. Intresset och dragningskraften blir stark när man sitter fullt investerad, det säger sig själv att de aktier man köpt blir som magneter för ens blick. Men många framgångsrika investerare håller sig upptagna med något annat, för inte fastna i att bara stirra på skärmen. 

Impulsivt beteende på grund av tunnelseende

Det är lätt att handla sig ur sina positioner, om man hela tiden tittar på dagsrörelserna. En aktie som rör sig intensivt på intra-dag kan väcka både glädje, sorg, rädsla och ilska. Gärna inom loppet av några timmar. Därför är det bra att vända blicken från de dagliga rörelserna, och fokusera på veckans stängningspris. 

Men att hela tiden påminna sig om att fördela sin tid mer effektivt, genererar långt mer värde. Både på kort sikt, i form av ett behagligare liv, men framförallt på lång sikt, då ändrat fokus kan öppna för nya investeringsmöjligheter och flera bra investeringar. 

Struktur i arbetet

Verktyg som att skriva check-listor för hur man ska spendera dagen, alternativt jobba med att planera sin tid i kalenderformat, kan vara väldigt hjälpsamma. Har man något att förhålla sig till, och kanske uppgifter som måste göras, blir det enklare att slita blicken från det som annars bara äter upp ens dag. 

För att sammanfatta kan vi konstatera att det inte ger särskilt mycket att frenetiskt övervaka sitt innehav. Det lönar sig långt mer att i förväg ha bestämt vid vilka nivåer man säljer eller köper på, och agera därefter.