Ska man köpa dippen? Om billiga aktier och centralbankers förmåga att stoppa framtida kursfall

Alla styrs av sina känslor.
2020-09-29

Alla styrs av sina känslor. Somliga mer och andra långt mindre. Vissa kan förhålla sig känslokallt till börsen och basera beslut på logik mer än rädsla eller girighet. Andra styrs helt av påträngande känslovågor som behov av att ha rätt, stolthet och smärtan av att förlora pengar. Anledningar för att köpa kontra inte köpa dippen finns det många av, vad som är rätt och fel råder det tvister om. Vi ska kortfattat resonera kring konceptet.

Två saker vet vi med absolut säkerhet:

  1. FED & co. lyckades rädda börserna i Mars.
  2. Det har fungerat än så länge.

Utöver det råder mycket osäkerhet. Vi kan omöjligt veta hur länge börserna ska gå uppåt, eller om centralbankerna kan rädda oss om det skulle smälla igen. Vi kan spekulera, vi kan komma med påståenden som att “historiskt sett är det alltid bra att äga aktier” och “man ska köpa aktier som är billiga” men ingen kan veta. Notera att absolut ingen kan veta.

Vi kan däremot göra vissa antaganden. Vi kan t.ex. påstå att styrkan i centralbankernas räddningspaket bör bli svagare och svagare. Alltså möjligheten för dem att lyfta oss om börserna nu skulle börja rasa igen.

Varför det?

För att de injicerar tryckta pengar i systemet. Tryckta pengar har inget värde mer än det vi förknippar med det. Men allt som ökar i utbud förlorar i värde. Alltså blir effekten av än mer tryckta pengar att pengarna i sig faller i värde. Farligt och obehagligt.

Stimulanser fungerar fantastiskt. Tills de inte fungerar längre. Då fungerar de plötsligt inte alls. När den gränsen är nådd vet vi inte.

De spekulerar och gör sitt absolut bästa för att rädda världsekonomin, jobben och det västerländska välståndet, börserna och tillgångspriserna allmänt. Tilltron till vår moderna värld. Men de vet inte om deras åtgärder kommer fungera igen, de gör bara sitt bästa.

Köpa dippen?

Så frågetecknet kring huruvida man ska köpa dippen eller ej växer sig större. Eller nja, egentligen inte. Att köpa dippen, givet ovissheten, kan vara det dummaste och farligaste man kan göra. Det kan sätta en värld i brand, eller en personlig ekonomi hos kronkalle.

Bara för att det fungerat bra hittills, betyder inte det att aktier som gått ned alltid kommer att gå upp igen. Titta på Japan. Titta på det faktum att golvet sattes exakt där FED klev in. Titta då även på det faktum att vi omöjligt kan veta hur många gånger till som vi kan bli räddade.

Bara för att det fungerat bra hittills, betyder inte det att FED kommer kunna rädda oss igen.

Perfekt storm

Vi står på randen av flertalet oroväckande risker. Höjd VIX inför det Amerikanska valet, geopolitiska oroligheter, Kina, Ryssland, ISIS, Covid-19, inflation, global uppvärmning. En dominoeffekt kan sättas igång och riva samman vårt fiktiva monetära system.

Snabbt och skoningslöst. Att då helt på autopilot köpa aktier med övertygelse om att bara för att de en gång stod högre, är de billiga nu, kan bli förödande.

Kraschen kommer

Förr eller senare kommer det en till krasch eller kris. Förr eller senare ska tillgångspriser gå ned. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. De kan dock gå upp mycket innan och generera enormt värde.

Alltså står det ingenstans i denna artikel att man inte ska äga. Absolut inte. Däremot uppmanar vi högljutt till utarbetad säljplan och försiktighet när plötsliga prisras tilltar.

Leaders are readers

Läs How To Make Money in Stocks för att få en bild av hur börserna rör sig inför aggressiva utförsäljningar. Se till att börserna verkligt har bottnat innan nya inköp påbörjas. Gå varligt fram i en värld uppblåst av tryckta pengar.

Köp inte bara planlöst dippen med ögonbindel över ansiktet. Ta beslut baserat på logiska resonemang och bevisade strategier, snarare än rädslan av att missa uppgången eller behovet av att försöka träffa botten.