Fear of Missing Out – den dummaste anledningen att köpa

Ännu ett banalt fenomen lyfts här, där vi går igenom konceptet av att köpa enbart för att inte riskera att missa en uppåtgående trend.
2019-12-24

Ännu ett banalt fenomen lyfts här, där vi går igenom konceptet av att köpa enbart för att inte riskera att missa en uppåtgående trend. Vi återspeglar till det som nämnts i tidigare artiklar, och syftar specifikt på just värdet av övertygelse


Fear of Missing Out

Om anledning till ägandeskap enbart består av rädsla för att missa ett rally, är det inte särskilt troligt att man pallar trycket om det skulle vika nedåt. Att handla i rädsla om att missa en uppgång är alltså inte särskilt starkt som argument, och resulterar sällan i långsiktigt värde, då fundament eller teknisk anledning helt saknas. 

Fear or Greed

Problematik uppstår när man beräknar att fear of missing out som masspsykologi spelar in i trender, då pengar strömmar till tillgångar som rör sig häftigt, för att fler plötsligt blir rädda att missa ruset uppåt. Fler köpare genererar som bekant ett högre pris, och det hela blir en självuppfyllande profetia där än fler nu ska in i leken för att delta i lyftet. 

Boom & Bust

Allt gott så långt, i vanlig ordning. Tills det av okänd anledning inte längre är det. En uppgång som för hårt baserats på rädslan av att missa den, är inte särskilt stark. Multiplar kan slå i taket och fundamental värdering spelar inte särskilt stor roll. Enkelt sagt är fear of missing out en fin bidragande faktor till hur bubblor tar form. Och dessa har en tendens att resultera i busts. Inte lika häftigt att delta i dessa. Joy of sitting out. 

Handlingsplan

Men man ska hålla sig långt borta från köp när hela anledningen bygger på en plötsligt uppkommen rädsla för att missa något storslaget. Främst för att man är helt oviss kring när man ska sälja, och vilket värde som faktiskt finns i caset. Går den upp 25% så säljer man? Går den ned 10% så säljer man? Går den upp 10% bekräftas värdet och man köper mer?

Impulsivt beteende i marknaden kan bli väldigt dyrt.

Förutbestämd plan

Finns ingen förutbestämd plan, utan agerande styrs helt av känslor, är det tyvärr sannolikt att det i längden speglar sig i ett svagt resultat avkastningsmässigt. Börsen har inte en historia av att belöna känslomässigt involverade investerare, allra helst svaga sådana. Dessa köper och säljer ofta i fel lägen. Att agera efter rädsla av att missa något, är alltså inte ett rekommenderat tillvägagångssätt.