Vad skiljer teknisk analys mot fundamental analys?

Vi ser kortfattat över skillnaderna mellan den fundamentala och den tekniska analysen inom aktiehandel.
2020-10-09

Man pratar om Teknisk Analys och Fundamental Analys. Det är inte alltid lätt att förstå skillnaden, eller hur de båda områdena överlappar i analys och värdering av aktier.

Vad är Teknisk Analys?

Teknisk analys är analys av en aktie baserat på tekniska faktorer. Det man främst fokuserar på i den tekniska analysen är prisrörelser, volym och volatilitet. Volym syftar till hur mycket handel som sker i en aktie och volatiliteten mäter hur hastiga prisrörelserna är.

Indikatorer inom teknisk analys

Inom teknisk analys finns en uppsjö indikatorer att använda sig av. Dessa är alltsomoftast matematiska uträkningar baserade på just prisrörelser och volym. Vi har t.ex. glidande medelvärde som visar ett genomsnitt av den senaste tidens prisrörelser. Denna kan justeras efter behag, och spegla medelvärden på såväl kortare sikt som längre.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Trend och momentum

Många indikatorer mäter momentum i prisrörelserna, och används för att mäta styrkan i trender. RSI och MACD är vanliga indikatorer för att mäta styrkan i trender alternativt för att försöka leta vändpunkter.

Trendföljande strategi

Trendföljande strategi är en metod använd av många vinnande traders. Strategin är helt baserad på teknisk analys, och bygger ofta på noggrann användning av viktiga medelvärden. Dessa utgör stöd som en trendföljare använder för att bekräfta trenden för en tillgångs prisrörelser.

I stället för att fokusera på underliggande värden och makrofaktorer, går en trendföljare helt och hållet på prisrörelserna och följer trenden. Man litar alltså helt på marknadens förmåga att bedöma huruvida en tillgång är för lågt eller högt prissatt, och rider på trenden i den riktning man spelar på.

Michael Covel driver en framgångsrik podcast om Trendföljande strategi, och har skrivit boken TrendFollowing. Vi rekommenderar både hans podcast och boken.

Vad är Fundamental Analys?

Fundamental Analys syftar till att genom fundamenta värdera ett bolag. Att analysera ett bolag fundamentalt är ett tungrott projekt som egentligen saknar slut. Och skulle man någonstans hinna klart med en korrekt värdering, kommer snart en ny rapport runt hörnet som snedvrider siffrorna och tvingar analytikern att börja om arbetet igen.

Balansräkning och resultaträkning

I den fundamentala analysen ingår flera delar. Oftast tänker man att fokus på siffrorna är den essentiella delen av fundamental analys, där balansräkning och resultaträkning ingår, samt fokus på nyckeltal. Men den fundamentala analysen kan sträcka sig långt bortom bolagets interna rapportering, och handla såväl om omvärldsanalys, trendspaning, konkurrensanalys och bedöming av bolagets ledning.

Allt detta, med mycket mer, för att prognosticera ett framtida värde av bolaget.

Värdera bolag

Inom fundamental analys är det vanligt att man försöker värdera bolaget enligt diverse modeller. Kassaflödesanalys syftar till att bedöma hur kassaflödet ser ut i bolaget, alltså hur pengar flödar ut och in i bolaget. Genom denna kan man därefter värdera bolaget baserat på vad man kommer fram till.

Bedöma ett korrekt värde

Den fundamentala analysen syftar till att på ett eller annat sätt räkna ut ett korrekt värde för bolaget. Delar man sedan detta värde med antalet aktier får man då ett korrekt värde på varje enskild aktie. Oftast stämmer detta föga överens med hur marknaden valt att prissätta aktien. Då får man en övervärderad eller en undervärderad aktie.

Vad är skillnaden mellan teknisk och fundamental analys?

Skillnaden mellan de två tillvägagångssätten för att analysera en aktie är just målsättningen att få fram ett korrekt värde, eller att bara försöka bedöma styrka, momentum och trend.

Den tekniska analysen syftar till att bedöma åt vilken riktning en tillgång är på väg, för att man som trader ska kunna spela på prisrörelserna.

Den fundamentala analysen syftar till att värdera en tillgång med ett korrekt värde. Huruvida detta korrekta värde stämmer överens med det pris som marknaden satt på tillgången eller ej kvittar. Analytiker sätter riktkurser enligt vad de kommit fram till, och det är upp till marknaden att ta till sig den informationen och prissätta tillgången efter behag.