Nyckeltal – Jämförelsetal för att värdera bolag i relation till branschkollegor

Nyckeltal är indikativa jämförelsetal, beräkningar som används för att ställa olika aktiers värdering i relation till varandra.
2020-09-15

Nyckeltal är indikativa jämförelsetal, beräkningar som används för att ställa olika aktiers värdering i relation till varandra. De används också för att ställa värderingar i relation till historiska nyckeltal, för att se hur olika nyckeltal förändrats över tid.

De vanligaste nyckeltalen är P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal.

P/E-tal

Price / Earnings beräknar aktiepriset delat med vinsten, och visar på hur många årsvinster som behövs för att betala tillbaka ett köp av en aktie. Vad det speglar är det totala börsvärdet delat med bolagets faktiska vinst.

Lågt kontra högt P/E-tal

P/E-talet beskriver alltså hur många årsvinster som börsvärdet består av, och indikerar marknadens tilltro till bolagets förmåga att leverera vinsttillväxt. Enkelt beskrivet kan man hävda att ett högt P/E-tal indikerar hög tilltro för stark vinsttillväxt, och ett lågt P/E-tal indikerar motsatt att vinsten förväntas avta.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Negativt P/E-tal

Ett negativt P/E-tal visar på att bolaget inte gör vinst utan istället går med förlust. Ett lågt negativt P/E-tal visar på att bolaget går med stor förlust, och ett högt negativt P/E-tal illustrerar att bolaget går med en relativt sett liten förlust.

Vilseledande låga P/E-tal

P/E-talet är ett starkt mått att använda sig av för att sätta bolag i relation till varandra. Det är dock ett farligt mått att använda sig av som generell vägvisare. Låga P/E-tal kan lätt antas indikera att ett bolag är lågt värderat, men marknaden har ofta värderat bolaget till ett lågt P/E-tal av en anledning. 

För att ett lågt P/E-tal ska indikera en låg värdering, krävs oftast någon form av trigger för att justera upp P/E-talet. Detta kan vara starkare guidance eller en plötsligt tilltagen vinst- eller omsättningstillväxt, nya affärsområden med potential eller nya kunder. 

Marknaden sätter priset

Detta gäller generellt för lågt värderade bolag. Oavsett hur lågt värderat bolaget är, oberoende av vilket mått man tittar på, bör man ha i beaktning av att marknaden valt att värdera bolaget så. Ett lågt P/E-tal indikerar alltså låg tilltro till bolaget, och det samma gäller för ett lågt P/S-tal. 

P/S-tal

Price over sales visar på bolagets värdering i relation till sin omsättning. Nyckeltalet beskriver börsvärdet i relation till den totala årsomsättningen, och visar på hur bolaget är värderat i relation till vad det faktiskt säljer under ett år.

Högt kontra lågt P/S-tal

Ett högt P/S-tal visar på hög tilltro till omsättningstillväxt eller en ljus framtid med stor potential. Motsatt visar ett lågt P/S-tal på låg tilltro till förmåga att växa, och pekar snarare på att marknaden prissätter en minskad framtida omsättning.

P/B-tal

P/B- tal står för Price/Bookvalue vilket betyder Aktiekurs/eget kapital. Nyckeltalet används till att visa hur företagets eget kapital värderas i relation till aktiekursen. Snittet för P/B-tal brukar ligga mellan 1,4 – 2,4 och varierar kraftigt beroende på hur kapitalintensivt företaget är och tillgångarnas lönsamhet.

Börsvärdet i relation till Eget Kapital

P/B-talet visar alltså på hur marknaden värderar ett bolag i relation till mängden eget kapital det besitter. Alternativet till eget kapital är belåning, och skapar en hävstångseffekt i både risk och möjlig avkastning. P/B-talet indikerar alltså marknadens uppfattning om bolagets behov av stor eller liten del eget kapital i relation till skuldsättningen.