Hävstång – öka såväl risk som möjlig avkastning med hävstång

  Vad är hävstång inom ekonomi och trading?  Hävstång används frekvent inom trading, framförallt vid handel av warranter, CFD-produkter samt optioner.
2019-12-29

 

Vad är hävstång inom ekonomi och trading? 

Hävstång används frekvent inom trading, framförallt vid handel av warranter, CFD-produkter samt optioner. Hävstång är ett starkt verktyg för att öka din exponering mot en tillgång, utan att behöva exponera mer eget kapital. Enkelt sett lånar du kapital av din mäklare och handlar för mer än vad du har på kontot. På så sätt ökar du din risk, men samtidigt din potentiella avkastning. 

Handla med hävstång på tradingplattformar

Det finns ett brett utbud av tradingplattformar på marknaden, med vilka du kan handla aktier, råvaror och valutor, främst genom hävstångsprodukter som kallas CFD (contracts for difference). Dessa ger dig möjlighet att spekulera på prisrörelser, utan att äga den underliggande tillgången. Det innebär att du till exempel kan handla olja och exponera dig mot upp- och nedgång, utan att äga oljan i sig, utan enbart ett kontrakt som är kopplat till förändringarna i pris. 

Hävstång i Valutor och Råvaror

Större valutapar, som USD/EUR, USD/JPY och USD/GBP, erbjuder hög hävstång. Dessa är väldigt likvida produkter, med mycket stort intresse från traders världen över. Det innebär att priset är effektivt, och att justeringar i pris sker långsamt. Det öppnar möjligheten för handelsplattformarna att erbjuda högre hävstång, eftersom att risken minskar med en minskad volatilitet. 

Hävstång i Aktier och Kryptovalutor

Aktier och Kryptovalutor är ofta långt mer volatila som tillgångsslag, Dock givetvis varierande på vilken aktie och kryptovaluta det är. Stora bolag som ICA Gruppen är mindre volatila, medan mindre bolag som Africa Energy eller Waystream är långt mer volatila. Därför erbjuds normalt sett ingen handel i CFD-produkter kopplade mot mindre bolag, för att risken blir för stor. 

Däremot kan du som trader handla produkter kopplade mot större bolag, samt kryptovalutor. Eftersom dessa kan vara mer volatila, och svänga i pris, uppmanar vi till noggrann bevakning, minskad exponering och försiktighet. 

Kontrollera Risk med Stop loss och Take profit

I artikeln om risk belyser vi hur man med stop-loss kan reglera nedsidan, och vara fullt investerad men ändå bara riskera en mindre del av portföljen. I en väl diversifierad portfölj, där tillgångar rör sig med liten eller negativ korrelation, kan man öka sin exponering utan att öka risken avsevärt. 

Den faktiska innebörden av hävstång

Hävstång innefattar att man lånar pengar för att handla. Det i sig resulterar i att man gör avkastning på någon annans pengar, och ökar möjligheten att få större förändringar i sitt eget kapital. Enkelt räknat kan vi ta ett exempel där vi har 100,000kr i eget kapital att handla för. Utöver det lånar vi 400,000kr och handlar aktier för totalt 500,000kr. 

Vi betalar alltid ränta på de kapital som lånats, och måste alltid räkna in räntan som en avgift när vi sammanställer vårt resultat. 

Portföljbelåning för ökad exponering

Hävstång är alltså ett ypperligt verktyg att ta till i lägen då man tror sig ha goda chanser att slå marknaden. Det kan också vara enormt riskabelt, och bör göras väldigt kontrollerat. De olika nätmäklarna erbjuder olika form av portföljbelåning där du per automatik kan handla med hävstång. 

mer om ämnet