Risk – svårdefinierat begrepp inom trading som ofta feltolkas

Inom ekonomi, trading och finans definieras och beräknas risk på olika sätt.
2020-01-01

Inom ekonomi, trading och finans definieras och beräknas risk på olika sätt. Risk kan till exempel förhålla sig till risken för volatilitet eller prisrörelser i din egna portfölj i relation till marknadens volatilitet som helhet. Risk kan också vara det faktiska belopp du riskerar genom att handla med aktier. Det kan också röra sig om vad du riskerar att gå miste om genom att inte äga en aktie – den potentiella uppsidan – alltså alternativkostnaden med att äga en annan tillgång. 

Vi ser alltså att risk dyker upp på flera ställen, och att man som nybörjare inte alltid vet precis vad som menas när risk kommer på tal. I nedan artikel går vi kortfattat igenom den mer okonventionella benämningen av risk, och fokuserar på hantering av risk inom trading. 

Risk management eller riskhantering

Vad är det du riskerar? I en likvid tillgång riskerar du skillnaden mellan ditt inköpspris och din stop-loss. Det går alltså utmärkt att i förväg bestämma vad man maximalt kan förlora på ett trade, och då har man långt bättre koll på sin risk. 

Bankroll management 

Inom betting är det vanligt med restriktioner om 1-2% av spelkassan för ett enskilt spel, för att det inte snabbt ska gå emot en. Spelar man poker är regeln ungefär den samma. Skillnaden mellan spel och aktier är att hela värdet sällan försvinner inom aktieinvesteringar, istället sker mindre förändringar antingen upp eller ned. Inom spel och turneringspoker ryker hela insatsen om utfallet ej blir enligt önskan. 

Vad riskerar du?

Men fundamentet bör vara detsamma, att aldrig riskera mer än 1-2% av portföljen på en enskild trade. Det innebär att en position som i sig är 10-20% av portföljen, bör stop-lossas på ca 10%. 

Användning av Stop Loss och Take Profit för att begränsa risk och definiera uppsidan

Många tekniska traders sätter en lägre stop-loss, och jobbar så pass noggrant med nivåer att köpa in sig på, att de med hyfsad säkerhet kan sätta en stop-loss på mindre än 5%. Men är man ute efter att enbart begränsa sin risk, och känna sig trygg med att vara fullt investerad i portföljen, går det utmärkt att förhålla sig till fasta nivåer. 

Anledning att undvika Stop Loss

Samtidigt finns de som undviker stop loss, med risken av att bli utköpt ur en position för att man köpt in sig i ett volatilt läge. Tror man på långsiktig uppgång kan det få kvitta om det skakar lite i början. Den strategin kan fungera utmärkt, men det är viktigt att man i så fall är beredd på att det hackar rejält, och inte säljer i rädsla. 

Teknisk analys

I nästan alla tillgångar finns det optimala nivåer att köpa in sig på, tekniskt kan man hitta stödnivåer att utgå ifrån. Köper man in sig på dessa kan man säkrare klassa caset som dött vid en viss nedgång, och annars rida på uppgången. Det innebär att man genom att studera teknisk analys, kan ytterligare minska sin risk. 

Relationen mellan uppsida och nedsida i riskbedömning

Kontentan blir att man enkelt kan ha bra koll på sin risk. Det är enkelt att tro att portföljens värde riskeras, när man istället bara riskerar kanske 10-15%. Vad många tycks missa i bedömningen av risk är möjlig uppsida i relation till potentiell nedsida. 

mer om ämnet