Överblick av sentimentindikatorn dumb money confidence

Vad är dumb money confidence och hur kan man använda sig av det för att navigera på marknaden?
2021-10-30

Vad är dumb money confidence och hur kan man använda sig av det för att navigera på marknaden?

Modellen dumb money confidence bygger på ett antal variabler som ger indikationer om hur sentimentet är bland en bred kategori av investerare.

Istället för att gå in på separata indikatorer och hur de reflekteras i modellen ingår framförallt två viktiga kategorier hos dumb money. Det handlar dels om systematiska trendföljande strategier, de är däremot inte dumma utan de är oftast positionerade på rätt sida av trenden och säljer först när de fått bekräftelse på att trenden vänt. Som en effekt av detta ligger denna grupp per definition alltid snett precis när en trend vänder. Därav termen dumma.

Hos “dumb money” ingår även den traditionella retail-investeraren. Även denna grupp tenderar att vara trendföljande. Termen kan dock tyckas vara olycklig eftersom att även retail-investerare kan ligga rätt i en trend mycket länge men som grupp tenderar de att ligga snett när marknaden vänder.

Hur kan man använda denna modell för att navigera marknaden? När för mycket “dumb money” är på en sida av trenden, brukar det signalera att en topp eller botten ligger och lurar runt hörnet. Detta innebär att “dumb money” tenderar att vara som mest långa vid toppen av marknaden och som mest korta vid botten. När för mycket pengar rör sig åt samma håll tenderar marknaden att vända. Detta beror på att det hela tiden behövs nytt köp- eller säljtryck för att upprätthålla trenden men detta kapital har redan maximerat sin exponering.

Detta innebär att när sentimentet bland dumma pengar når extrem pessimism kan det vara värt att förbereda sig för att ta exponering åt andra hållet.

Tvärtom när sentimentet bland dumma pengar är ovanligt optimistiskt bör man fundera på att ligga på en större andel kassa, skifta till mer defensiva aktier eller hedga portföljen.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.