Spotlight Stock Market

Energy Save

2021-10-19

Svenska ES Energy Save Holding AB utvecklar och erbjuder genom sitt europeiska distributionsnätverk kostnadseffektiva, smarta och flexibla produktkoncept baserade på värmepumpsteknik för maximal energieffektivisering inom villa- och fastighetssektorn.

Bolaget har mångårig erfarenhet av att utveckla värmepumpar för den nordiska marknaden, fler än 10 000 fastigheter har ett värmesystem från Energy Save installerat.

Acosense

2021-10-18

Acosense erbjuder kunder inom processindustrin smarta lösningar för vätske- och processanalys vilket möjliggör processoptimering med minimal påverkan på den dagliga verksamheten. Acosense erbjudande består av egenutvecklad mjukvara för vätskeanalys som säljs tillsammans med hårdvara för inhämtning av information. Nuvarande kundbas finns framför allt inom papper- och massaindustrin samt inom annan processindustri.

Carbiotix

2021-09-14

Carbiotix is an award-winning biotechnology company pioneering microbiome healthcare through a portfolio of microbiome modulators covering prebiotic ingredients, medical foods and therapeutics, along-side a range of cost-effective gut health testing services.

Carbiotix mission is to increase the consumption of prebiotics in people’s diets, by: 1) manufacturing the lowest cost and most effective prebiotic possible, 2) selling this prebiotic through as many forms and channels as possible, and 3) providing the lowest cost consumer gut health test possible. Carbiotix B2B consumer gut health testing service is called LinkGut and its prebiotic is called AXOS.

IMINT Image Intelligence

2021-09-14

Imint är ett mjukvarubolag och ett produktbolag med huvudkontor i Uppsala och med en global marknad. Imint grundades 2007 som en avknoppning från en forskningsgrupp vid Uppsala universitet. Imint utvecklar algoritmer för bild- och videoförbättring i realtid och integrerat i kameraprodukter. Under de första åren jobbade Imint mot kunder inom industri- och försvarssegmentet. Det globala varumärket och produktportföljen heter Vidhance. Största marknadssegmentet är idag smartphones, där Imint har de flesta stora tillverkarna av Android-telefoner som kunder, och Vidhance har skeppats med i över 400 miljoner smartphones. Oavsett marknad, har videostabilisering varit en kärnprodukt där Imint har världsledande ställning.

Nanologica

2021-09-08

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att styra silikapartiklarnas form, storlek, porositet och ytegenskaper. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi bidrar vi till life science-industrin genom att tillhandahålla produkter som gör det möjligt att utveckla bättre och billigare läkemedel, till förmån för patienter.

Vi utvecklar vår drug delivery-plattform för att tillhandahålla nya behandlingar för patienter med allvarliga lungsjukdomar, parallellt med att vi strävar efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att våra kromatografiprodukter kan sänka produktionskostnaden.

Zoomability

2021-08-30

Zoomability har utvecklat och producerar en unik elrullstol med manuell styrning, Zoom Uphill®. Den har en patenterad bottenplatta och fyrhjulsdrift som gör det möjligt att ta sig fram båden enkelt och säkert på sand, i snö eller kuperad terräng.

Zoomability är en spelare i den starkt expansiva branschen av mindre eldrivna fordon för personligt bruk. Idag finns bara Zoom Uphill® i sortimentet, vilken är anpassad för personer med nedsatt rörlighet i de nedre extremiteterna, men med tillräcklig överkroppsfunktion för att kunna styra, gasa och bromsa.

Calmark

2021-08-18

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska sjukdomstillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för mätning av olika biomarkörer i blodet. 

Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. 

BiBBInstruments

2021-08-12

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) utvecklar EndoDrill® Model X, en produktserie av engångs- och flergångsinstrument som används vid tumörprovtagning för flera allvarliga cancersjukdomar.

Produktportföljen riktar sig till den globala mångmiljardmarknaden för endoskopiska biopsiinstrument.

Biofrigas

2021-08-11

Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat en småskalig produktionsanläggning för flytande biogas, kallad CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera ett etablerat och klimatsmart bränsle, flytande biogas (LBG), även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Shortcut Media

2021-06-30

Shortcut Media Group (SMG) är en marknadsledande mediekoncern inom filmkommunikation. Verksamheten utgörs av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Frost Studio och Shortcut Media.

SMG är tillhandahåller ett komplett erbjudande för att hantera alla beståndsdelar i att producera rörligt material. Kundbasen består bl.a. av storföretag, datorspels-utvecklare, OTT/TV-distributörer och myndigheter.

Shortcut har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan 2016.