torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Shortcut Media

Om Shortcut Media

Shortcut Media Group (SMG) är en marknadsledande mediekoncern inom filmkommunikation. Verksamheten utgörs av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Frost Studio och Shortcut Media.

SMG är tillhandahåller ett komplett erbjudande för att hantera alla beståndsdelar i att producera rörligt material. Kundbasen består bl.a. av storföretag, datorspels-utvecklare, OTT/TV-distributörer och myndigheter.

Shortcut har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan 2016.

P H1 H2

Mer om bolaget

SMG är idag verksamma inom filmkommunikation, primärt på den svenska media- och kommunikationsmarknaden. Inom ramen för den svenska media- och kommunikationsmarknaden är kategorierna Online Video och Sociala Medier närmast SMG:s verksamhetsområden.

Under år 2021 väntas den svenska mediemarknaden återgå till positiv tillväxt, där en tillväxt om 8 % prognostiseras av Institutet för Reklam och Marknadsföring för helåret 2021. De snabbast växande kategorierna väntas under år 2021 fortsatt vara några av de kategorier där SMG är som starkast, och bland annat online video och sociala medier väntas visa en tvåsiffrig tillväxttakt under året, vilket SMG kan kapitalisera på.

Därtill kan år 2021 även bli ett år där kategorier av den svenska mediamarknaden som har haft det väldigt tufft under år 2020, kategorier såsom event- och underhållning, efterfråga tjänster igen, vilket också skulle kunna gynna SMG. Den totala marknaden för rörlig bild i Sverige förväntas 2020 vara värd ca 10 000 Mkr.

Branschinformation

SMG har historiskt växt i snitt 69% per år mellan starten 2011 och 2019. Bolaget har även visat positiva rörelseresultat tre av de senaste fyra åren. Kombinationen av organisk, lönsam tillväxt och positiva kassaflöden innebär att bolaget även regelbundet förvärvar mindre bolag i samma bransch. Trots att mediemarknaden krympte 2020 har SMG ökat sina marginaler under året, vilket skapat ytterligare möjligheter för bolaget att genomföra framgångsrika förvärv.

Vart är ni om 3 år?

I november 2020 publicerades en tillväxtplan, där det framgår hur SMG ska fördubbla verksamhetens storlek till 2022. Samtidigt ska rörelseresultatet öka med 100-300% under samma period, totalt 2 år. Vi kommer parallellt med detta att ta position som en Nordisk marknadsledare och inte endast förbli det i Sverige. När tillväxtplanen förhoppningsvis uppnåtts 2022 ska vi sätta nya, ambitiösa mål att uppnå från 2023 och framåt.

P H1 H2

Ordlista

Live-action film
Inspelad film. t.ex. beställnings-, reklam/branding-, utbildnings- eller informationsfilm samt livesändningar.

Animation & visuella effekter
2d/3d-animation, motion graphics och visuella effekter till alla typer av rörlig bild.

Trailers
Trailer- och promotionmaterial till datorspelsindustrin, streamingtjänster, storbolag och TV.

P H1 H2