söndag 16 juni 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Zoomability

Om Zoomability

Zoomability har utvecklat och producerar en unik elrullstol med manuell styrning, Zoom Uphill®. Den har en patenterad bottenplatta och fyrhjulsdrift som gör det möjligt att ta sig fram båden enkelt och säkert på sand, i snö eller kuperad terräng.

Zoomability är en spelare i den starkt expansiva branschen av mindre eldrivna fordon för personligt bruk. Idag finns bara Zoom Uphill® i sortimentet, vilken är anpassad för personer med nedsatt rörlighet i de nedre extremiteterna, men med tillräcklig överkroppsfunktion för att kunna styra, gasa och bromsa.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av verksamhet

Sedan bolaget grundades 2011 har ”Zoomar” levererats till ett 20-tal länder i hela världen. USA är den största marknaden, där det också finns ett dotterbolag sedan 2015. I övriga länder, förutom Sverige, säljs Zoom Uphill via distributörer. Flest sålda, förutom i USA, finns i Sverige, Nederländerna, Italien och Australien.

Senaste året har en rad nya distributörer kontrakterats och vi har nu representation i alla nordiska länder förutom Island. Genom vår ”distributörsstrategi” kan vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt öka vår marknadspenetration, men givetvis på bekostnad av våra bruttomarginaler.

Zoomability är en spelare i den starkt expansiva branschen av mindre eldrivna fordon för personligt bruk. Idag finns bara Zoom Uphill® i sortimentet, vilken är anpassad för personer med nedsatt rörlighet i de nedre extremiteterna, men med tillräcklig överkroppsfunktion för att kunna styra, gasa och bromsa.

Det är den patenterade konstruktionen av bottenplattan och fyrhjulsdriften som ger föraren unika möjligheter att ta sig fram utanför asfalterade ytor. Anpassning med vridstol och fällbart styre gör att föraren lättare tar sig i och ur den skålade förarstolen där man sitter tryggt och säkert.

Zoom Uphill kan ses som en nischprodukt då den främst riktar sig till en viss typ av personer som idag är rullstolsburna. De flesta användare har genom olyckor eller amputation förlorat rörligheten i benen. Men det är också många som på grund av ärftliga eller förvärvade muskelsjukdomar använder en Zoom för att få möjlighet att leva ett så normalt och aktivt liv som möjligt.

Beskrivning av bransch

En stor del av våra kunder i USA är krigsveteraner som skadat sig i något av alla de krig USA deltagit i de senaste 40-50 åren. Totalt finns där nära 700 000 skadade krigsveteraner varav en del hör till de dryga 300 000 personer i USA med ryggmärgsskador. Ser vi på Sverige så finns nära 6 000 personer med ryggmärgsskador och 100–150 nya personer drabbas per år på grund av olyckor. Ser man på Europa och USA så rör det sig om uppåt en miljon personer som är vår primära kundbas, dvs personer som med en Zoom kan få ett friare liv och lättare komma ut i naturen.

Den totala marknaden för elrullstolar i världen beräknades för övrigt att uppgå till över 3 miljarder dollar (ca 25 miljarder kronor) 2020 och ökar med ca 10 % per år. Den nisch Zoomability adresserar är uppskattningsvis 10-20 % av totalmarknaden av de personer som marknaden består av, vilket skulle innebära en framtida potential på flera miljarder.

Idag är marknaden betydligt mindre då det inte säljs så många dedicerade terränggående elrullstolar. Det finns inga officiella siffror, men uppskattningsvis rör det sig om inte för mer än 100-200 MSEK, men den potentiella marknaden är som sagt mycket stor.

Ingen av de stora producenterna har ännu inte riktigt upptäckt den nisch Zoomability adresserar. Flera av de stora mångmiljardbolagen påstår dock att de har elrullstolar som kan användas utanför asfalten. Det är dock stor skillnad på dessa och Zoom Uphill när det gäller förmåga att ta sig fram på ett enkelt och säkert sätt.

Förutom våra patent på själva konstruktionen har utvecklingen av batteriteknik och navmotorer haft en avgörande betydelse för Zoomability. Det är just navmotorerna, dvs en motor på varje hjul, som gör att konstruktionen fungerar så bra.

Framtiden för Zoomability

Zoomability är idag ett litet bolag, men genom vår listning på Spotlight har vårt varumärke stärkts och kännedomen om bolaget har ökat, viket bidrar till att diversifiera våra finansieringsmöjligheter. Med rätt kapital och management har vi goda möjligheter att ta en rejäl marknadsandel globalt. Hur stor är svårt att säga, men vi räknar med en stark expansion de närmaste 3-5 åren, och det kan betyda en omsättning över 100 MSEK, med svarta siffror.

P H1 H2
P H1 H2