Rött på svenska index under torsdagen – Intressanta nivåer för dollarn och råvaror

OMXS30 har fortsatt svårt att stänga ovanför motståndet som etablerades i fredags.
2021-08-26

Idag ser vi hur svenska index handlas på rött med fortsatta problem att ta sig ovanför motståndsnivåer. OMXS30 öppnade med ett gap-ned under fredagen förra veckan. Denna zon som då skapades har utgjort ett motstånd sedan dess.

First North har, till skillnad från OMXS30, konsoliderat sedan februari och är fortsatt kvar i sin range. Dollarn har den senaste tiden lurat många aktörer där valutan såg ut att genomföra en breakout i fredags men föll direkt ned igen. Denna rörelse påverkar i sin tur råvarupriser och det blir därför intressant att se hur detta utvecklar sig.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 har fastnat i kortsiktig range – First North har fastnat i långsiktig range
 • Dollarn pendlar fram och tillbaka i väntan på riktning – Påverkar olja och koppar
 • Amerikanska 10-årsräntan befinner sig återigen ovanför viktiga glidande medelvärden
 • Tidigare nämnd aktie som bryter upp kraftfullt

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 har fastnat i kortsiktig range – First North har fastnat i långsiktig range

OMXS30 har under veckan haft svårigheter med att stänga ovanför sin gap-zon från i fredags. Detta index har visat viss svaghet de senaste veckorna, delvis påverkat av en påtaglig svaghet hos investmentbolag. Det är dock fortfarande en väldigt tydlig uppåttrend som råder i OMXS30 på medellång och lång sikt. First North har däremot handlats svagare sedan februari. Den långsiktiga trenden är fortfarande upp men detta index har fastnat i en längre konsolidering och väntar på riktning.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

 • First North index

Dagsgraf på First North

Dollarn pendlar fram och tillbaka i väntan på riktning – påverkar olja och koppar

I fredags såg dollarn ut att bryta upp över en viktig motståndsnivå. Valutan föll dock omedelbart tillbaka. Dessa rörelser har i sin tur, bland annat, påverkat olja och koppar, vars kortsiktiga styrka i stor utsträckning kan härledas till dollarns kortsiktiga svaghet. De två råvarorna kommer sannolikt fortsätta påverkas mycket av dollarns utveckling, varför valutans motståndsnivå fortsatt är intressant att bevaka.

 • Dollarindex

Dagsgraf på dollarindex

 • Olja

Dagsgraf på Olja

[prenumeration2]

 • Koppar

Dagsgraf på Koppar

Amerikanska 10-årsräntan befinner sig återigen ovanför viktiga glidande medelvärden

Tidigare under 2021 var det mycket skriverier om den amerikanska 10-årsräntan och dess uppåttrend. Därefter föll den ned under samtliga glidande medelvärden som vi bevakar. Sedan den fjärde augusti har dock 10-årsräntan handlats starkt och i dagsläget befinner den sig på nytt ovanför EMA200, såväl som EMA50, vilka kan användas för att definiera en trend på lång- och medellång sikt.

 • Amerikanska 10-årsräntan

Dagsgraf på US10Y

 • Tidigare nämnd aktie som bryter upp kraftfullt

USWE Sports, vars graf vi nämnde den 11 augusti, bryter under torsdagen upp kraftfullt på en väldigt hög volym. Aktier som nyligen noterats och visar upp VCP-mönster, får emellanåt denna typ av starka reaktioner. Det är därför ofta värdefullt att hålla ett extra öga på aktier som noterats någon gång under de senaste månaderna.

USWE Sports

Dagsgraf på USWE Sports

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.